பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


20

accretion : திரட்சி; வளர்படிமம்; ஒட்டு வளர்ச்சி : ஒரு மையப் பொருளைச் சுற்றிப் பொருள்கள் அதிகரித்தல் அல்லது படிதல். பல்லைச் சுற்றிக் கல்லடைப்பு அல்லது ஊத்தை திரள்வது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு.

acebutolol : அசிபுட்டோலோல் : ஒழுங்கற்ற நெஞ்சுத் துடிப்பு, படுத்தப்படும் இடதுமார்பு வேதனை தரும் இதயநோய், மட்டுமீறி மிக உயர்ந்த இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் குண்டிக்காய்ச் சுரப்பி இயக்கு நீர்த் தடைப்படுத்தும் காரகி.

acellularcementum : பற்காரை :

acephalous : தலையற்ற; கபாலமில்லாத :

acetabuloplasty : பந்துக்கிண்ண மூட்டு அறுவை மருத்துவம் : பிறவி யிலேயே உள்ள இடுப்பு எலும்பு இடப் பெயர்ச்சி, இடுப்பு எலும்பு மூட்டு வீக்கம் போன்ற கோளாறுகளில், தொடையெலும்பின் பந்துக் கிண்ண மூட்டு பொருந்துகிற குழிவின் ஆழத்தையும் வடிவையும் மேம்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் அறுவைச் சிகிச்சை.

acatabulum : பந்துக்கிண்ணக் குழிவு; கிண்ணி : தொடையெலும் மயக்கபின் பந்துக்கிண்ண மூட்டு பொருந்துகிற குழிவு.

acetate : அசிட்டேட் : அசிட்டிக் அமிலத்தின் (புளிங்காடி) ஓர் உப்பு.

acetazolamide : அசிட்டாசோலமைடு : குறுகிய காலத்திறகு சிறுநீர்க் கழிவினைத் தூண்டுவதற்காக வாய்வழியே கொடுக்கப்படும் நீர் நீக்கி, கரிமம் சார்ந்த மருந்துப் பொருள். கண்விழி விறைப்பு நோயைக் குணப்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

acetic acid : அசிட்டிக் அமிலம் (புளிங்காடி) : புளிக்காடியில் உள்ள அமிலம். மூன்று வகை அசிட்டிக் அமிலங்கள் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (1) உறைநிலை அசிட்டிக் அமிலம். இது சில சமயம் கடுங்காரமாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. (2) சிறுநீர்ச் சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண அசிட்டிக் அமிலம். இருமல் மருந்துகளில் அவ்வப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

acetoacetic acid : அசிட்டோ அசிட்டிக் அமிலம் : ஒரே உப்பு மூலமுடைய அதாவது நீக்கி நிரப்பக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஒன்றுடைய ஒரு கரிம அமிலம். மனிதர் உடலில் கொழுப்புப் பொருள்கள் ஆக்சிகரமாகும்போது ஓர் இடைநிலையில் இது உற்பத்தியாகிறது. இரத்தத்தில் அளவுக்கு மேல் காடிப் பொருள் இருத்தல் அல்லது நீரிழிவு போன்ற சில வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளில், இது இரத்தில் அளவுக்கு மீறி இருந்து, சிறுநீர் வழியாக வெளியேறுகிறது. சிறு நீர் வெளியேறாமல் இருந்தால், இது அசிட்டோனாக மாறுகிறது. இரத்தத்தில் இந்த அமிலம் அளவுக்குமேல் இருக்குமானால், எல்லா உணர்ச்சியும் இழந்த முழு மயக்க நிலை உண்டாகிறது.

acetohexamide : அசிட்டோ ஹெக்சாமைடு : வாய் வழி உட்கொள்ளப்படும், நீரிழிவு நோய்க்கு எதிரான ஒரு மருந்து.

acetomenaphthone : அசிட்டோமொனாஃப்தோன் : வைட்டமின K என்ற ஊட்டச்சத்தின் ஒரு செயற்கை வடிவம். வாய்வழி உட்கொள்ளும்போது தீவிரமாகச் செயற்படுகிறது. மஞ்சட் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கும், நோய்த்தடுப்பு மருத்துவத்தில் பிறவி இரத்தப்