பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


androgens : ஆண்பால் இயக்குநீர் ; ஆண்மையூக்கி: ஆண்பால் மரபுக் கூறுகளை வளர்த்துப் பேணக் கூடிய இயக்கு நீர்மப் பொருள் (ஹார்மோன்). இதனால், ஆண்களிடம் மயிர் வளர்வது. குரல் ஆண் குரலாக மாறுவதும் நடைபெறுகின்றன. பெண்களிடம் இது ஆண்தன்மையை வளர்க்கின்றன.

andursil : ஆண்டுர்சில் : அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் மக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடும் கலந்த கலவையின் வாணிகப் பெயர். இது புளிப்பு மாற்று மருந்தாகவும் வயிற்றுப் பொருமல் அகற்றும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.

anencephaly: மூளையின்மை : கருவிலேயே மனித இயல்பு இல்லாதிருத்தல். இது வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வாத நிலை. கருவை அடுத்துச் சுற்றியுள்ள சவ்வில் சுரக்கும் திரவத்தில் ஆல்ஃபாஃபெட்டோபுரட்டீன் அதிக அளவில் இருப்பதைக் கொண்டு இது கண்டறியப்படுகிறது.

anethaine : அனித்தைன் : அமித் தோக்கைன்' என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

aneurine : நரப்பூட்டச்சத்து (அனிரின் ); சிறுநீரின்மை சத்துக் குறைபாட்டால் நரம்புகள் சீர் கெடாதபடி தடுக்கும் ஒருவகை ஊட்டம். தையாமின் அல்லது வைட்டமின்-B ஊட்டச்சத்தின் பழைய பெயர்.

aneurysm: குருதிநாள அழற்சி : குருதி நாளம் (தமனி) இயற்கை மீறி வீங்கியிருத்தல். தமனிச் சுவரில் ஏற்படும் தளர்வு பலவீனம் காரணமாக இது உண்டாகிறது.

angiectasis : குருதிநாள அழற்சி; குருதிக் குழாய்த் தளர்ச்சி : இரத்த நாளங்கள் இயல்புக்கு மீறி விரி வடைந்திருத்தல்.

angitis : நாள வீக்கம் : இரத்த நாளம் அல்லது நிணநீர் நாளம் வீங்கியிருத்தல்,

angina:தொண்டை அடைப்பு:இதய வலி, நெஞ்சுவலி : இடது மார்பு வேதனை தரும் இதய நோய் காரணமாக ஏற்படும் மூச்சடைப்பு அல்லது தசைச் சுருக்க உணர்வு தற்காலிகமாக நெஞ்சுப்பை வலி ஏற்படும், இந்தத் தற்காலிக வலி. கைகளுக்கும் பரவலாம். முனைப்பு உடற்பயிற்சியினால் இந்த தாக்கு தல் தூண்டப்படுகிறது. angiocardiography : இதய இயக்கம் காட்டுங்கருவி : ஒளி ஊடுருவாத ஓர் ஊடு பொருளை ஊசி மூலம் செலுத்திய பின்பு இதய அறைகளையும், பெருங்குருதி நாளங்களையும் கண்கூடாகக் காட்டும் கருவி

angioma : குருதிக் கட்டி : இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் இரத்தக் கட்டி.

angina pectoris : இதயக் குத்தல் ; இடது மார்பு வலி : இதயத்திற்கு இரத்தம் வழங்கும் குருதிநாளம் குறுகலாவதன் காரணமாக இடது மார்பு வேதனை தரும் கடும் இதய வலி.

angiogram; angiography: இதய அழுத்தப் பதிவு. குழல வரைவியல்: இதய அழுத்தத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான ஒரு பரிசோதனை முறை. இதயத்தில் நடத்தப்படும் இப்பரிசோதனை மூலம் எந்தவிதமான இதயச் சிகிச்சையளிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு சிறிய குழாயை (Catheter) துடையின் முதன்மைத் தமனி அல்லது மூச்சுக் குழாய்த் தமனி வழியே செலுத்தி அதன்மூலம் இதய இயக்கத்தைப் பதிவு செய்கிறார்கள் ஒரு தனி வகைத் திரவம் தமனியினுள் செலுத்தப்பட்டு, முக்கியப் பகுதிகள் ஆராயப்பட்டு உடனுக்குடன் படமும் எடுக்கப்படுகிறது. இது