பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/73

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


கள். இவை நரம்பு சார்ந்த அல்லது உளவியல் சார்ந்த நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகளைத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

antiparasitic : ஒட்டுயிர் ஒழிப்புப் பொருள் . ஒட்டுண்ணி எதிரி : ஒட்டுண்ணிகளை அல்லது ஒட்டுயிர்களைத் தடுக்கிற அல்லது அழிக்கிற பொருள்.

antipellagra : தோல் வெடிப்பு நோய்த் தடை மருந்து : ஊட்டக் குறைவினால் ஏற்பட்டு, இறுதியில் மூளைக் கோளாறில் கொண்டு விடும் தோல் வெடிப்பு நோயைக் குணப்படுத்தும் மருந்து. வைட்ட மின் B'கலவையிலுள்ள நிக்கோட்டினிக் அமிலம் என்ற பகுதி இப் பணியைச் செய்கிறது.

antiperiodic : காலாந்தர நோய்த் தடுப்பு மருந்து : முறைக் காய்ச்சல் (மலேரியா) போன்ற காலாந்தரங்களில் திரும்பத் திரும்ப வருகிற நோய்களைத் தடுப்பதற்கான மருந்து. antiperistalsis : தசைச் சுருக்க எதிர்மாற்று அலை: எதிரலைவியக்கம், குடலலை எதிர்ப்பிகள், குடல் அசைவு மறிநிலை : உணவு சாரம் எளிதில் செல்லுவதற்கிசைவான உணாவற்ற வட்டாகாரமான தன்னியக்கத் தசைச் சுருக்க அலைகளின் இயல்பான இயக்கத்தை எதிர்மாறாக்குதல். antiprothrombin : குருதிக் கட்டுத் தடுப்பு : குருதி நாளங்களில் குருதி உறைவதைத்தடுத்தல்.

antipruritic : அரிப்புத் தடுப்பு மருந்து; நமைச்சலடக்கி, அரிப்புக் குறைப்பி, நமைச்சுத்தடை தோலில் அரிப்பு ஏற்படுவதைக் குணப்படுத்தும் அல்லது தடுக்கும் மருந்து.

antipurpura : செந்நீலப் புள்ளித் தடுப்பு மருந்து : தோலின் மேல் செந்நீலநிறப் புள்ளிகள் கொண்ட நோய் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் மருந்து. வைட்டமின் 'P' இந்தப் பணியைச் செய்கிறது. antipyretic : காய்ச்சல் குறைப்பான் மருந்து: சுரமடக்கி; காய்ச்சலடக்கி; சுரத்தடை : குழந்தைக் கணை (ரிக்கட்ஸ்) நோயைத் தடுக்கும் மருந்து. வைட்டமின் D இப்பணியைச் செய்கிறது.

antiRhesus : உறை ஊக்க எதிர்ப்புக் கூறு : குருதியில் உறைமம் ஊக்குங் கூறு செலுத்தப்படும்போது எதிர்ச்செயல் காட்டுகிற (Rb-positive) குழந்தை பெறுகிற பெண்களுக்குப் பிந்திய மகப்பேற்றின் போது கருமூலத்தாள் சவ்வில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பதற் காக, குருதியில் உறைமம் ஊக்குங் கூறு செலுத்தப்படும் போது எதிர்ச்செயல் காட்டாத (Rh-negative) கூறு அளிக்கப்படுதல்.

antirheumatic: கீல்வாதத் தடுப்பு மருந்து; மூட்டுவலித் தடை : வாத மடக்கி : முடக்கு நோய் தடுப்பி; முடக்கு நோய் நீக்கி : கீல்வாதத்தைத் தடுக்கக் கூடிய அல்லது குறைக்கக் கூடிய மருந்து.

antiscorbutic. சொறிநோய்த் தடுப்பு மருந்து மூக்கு வறட்சி நோய் நிக்கி ; கசிநோய்த் தடை : ஊட்டச் சத்துக் குறைவினால் ஏற்படும் சொறி, கரப்பான, பல் எகிர் வீக்க நோயைத் (ஸ்கர்வி) தடுக்கிற அல்லது குணப்படுத்துகிற மருந்து. வைட்டமின் C இந்தப் பணியைச் செய்கிறது.

antisecretory : சுரப்புத் தடுப்பு மருந்து; சுரப்புத் தடை; சுரப்புக் குறைப்பி : ஊனீர் சுரப்பதைத் தடுக்கும் மருந்து.

antisepsis : நுண்மத்தடை; சீழ்த்தடை ; சீழ் தடுப்பி : நோய் நுண்மங்கள் வளர்ச்சியடைந்து திசுக்களை அழித்துவிடாமல் தடுத்தல்.