பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


VII

கட்குப் பஞ்சமில்லை. இத்துறைகளைப் பற்றித் தமிழில் தெளி வாகவும் திட்பமாகவும் விளக்கிககூற முடியும் என்ற ஆர்வத் துடிப்பினர் பலருணடு. அவர்கள் எழுதவும் முனைகிறார்கள். அப்போது அவர்கள் முயற்சிக்குப் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக வந்தமைவது கலைச் சொற்கள் (Technical terms) ஆகும். ஆங்கிலக் கலைச் சொற்களுக்கேற்ற நேர்த தமிழ் கலைச் சொற் களை,எழுத முனையும் எல்லோராலும் உரிய முறையில் கலைச் சொற்களை உருவாக்க இயலுவதிலலை. அதற்கேற்ற மொழி யறிவும் இலக்கணப் புலமையும் போதிய அளவு இல்லாததால ஆங்கிலக் கலைச் சொற்களை மொழி பெயர்ப்புச் செய்தும் சில சமயங்களில் ஒலி பெயர்ப்புச் செய்தும் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலை உணடாகிறது. இதனால் கலைச் சொல் மொழிபெயர்ப்பு நீளமாகவும் பொருட் பிறழ்வுடையதாகவும் அமைய நேர்கிறது. பெயர்ப்பால் போதிய பொருள் விளக்கம் பெற முடிவதில்லை. இதனால் சொற்செட்டும் பொருட் செறிவு முடைய சுருங்கிய வடிவிலான கலைச் சொற்கள் உருவாக இய லாமல் போகிறது. இதன் விளைவாக ஆர்வத்தோடு எழுத முனைந்த நூலாசிரியர் ஒருசில பக்கங்களிலேயே மனச்சோர் வடைந்து தன முயற்சியை தொடராது விட்டுவிட நேர்கிறது. இதனை, இம்முயற்சியாளர்கள் மூலம் கேட்கும்போதெல்லாம் கலைச்சொல் இடர்பாட்டை நீக்கினால் பொருளறிவுமிக்க, ஒரளவு தமிழறிவும் எழுத்தாற்றலுமுள்ள இவர்கள் நூல் எழுத ஏதுவாக இருக்குமே என்ற எண்ணம் என்னுள் அழுத்தம் பெறும். அதன் விளைவாக அறிவியல், தொழில்நுட்ப, மருத் துவததுறைக் கலைச் சொல்லாக்க முயற்சியில் முழு ஈடுபாடு கொள்ளலானேன.

நூல் எழுதுவோருக்கும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கட்கும் படிப் பார்வலர்கட்கும் மட்டும் பயன்படுவதோடமையாது சாதாரண வாசகர்கட்கும் பயன்பட வேண்டும். ஆங்கிலக் கலைச சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ்க் கலைச் சொல்லும், அக் கலைச் சொல்லுக்கு விளக்கமாக ஒரு அறிவியல் செய்தி யும் படிப்போர்க்குக் கிடைக்கவேணடும் என்று விழைந்தேன். அதையும் பட விளக்கத்தோடு தந்துதவ வேண்டும் விரும்பி னேன். விளைவு களஞ்சியப் போக்கில் ஒரு புதுவகை கலைச் சொல் அகராதியை வடிவமைத்தேன்.

இப் புதுவகை கலைச்சொல் களஞ்சிய முதல் தொகுதி 'அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்' என்ற பெயரில் 1990இல் வெளிவந்தது. இதே பெயரில் இரண்டாவது தொகுதி 1993இல் வெளிவந்தது. இவற்றில் 36 அறிவியல் தொழில்