பக்கம்:மாதவம் புரிவாள்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சுந்தர. சண்முகனார் 67 அண்டம் என்பதற்கு விதை என்ற பொருள் உண்டு. விதையைத் தனித்திருக்கும் அண்டகோசத்தில் உடையது என்னும் பொருளில் இப்பெயர் இடப்பட்டிருக்கலாமோ என்னவோ தெரியவில்லை. அண்டகமேனி என்னும் பெயர் சா.சி.பி. அகரமுதலியில் தரப்பட்டுள்ளது. 2-16 சுரூபனாதி: சுருபனாதி என்பதற்கு, அழகான சுரூபம் - வடிவம் உடையது எனப் பொருள் செய்யலாம். மேனி, திருமேனி, திருமேனி அழகி என்னும் பெயர்கள் இந்தப் பொருள் உடையன வன்றோ? இவையெல்லாம் வடிவால் வந்த பெயர்களாகும். 2-17, 18,19, 20 பெண் தெய்வப் பெயர்கள்: இந்திரை மேனி என்னும் பெயர் சி.வை. அகராதியிலும், பயிரவி - மாயக் கன்னி - மேனகைவாரி என்பன சா.சி.பி. அகரமுதலியிலும் கூறப்பட்டுள்ளன. இவை பெண் தெய்வம் தொடர்பான பெயர்கள். குப்பை மேனி என்னும் பெயரில் உள்ள மேனி என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு இப் பெயர்கள் இடப்பட்டிருக்கலாம். இந்திரை = இலக்குமி, பயிரவி = துர்க்கை, மாயக் கன்னி = கன்னிமார் எழுவருள் ஒருத்தி. மேனகை = ஆடல் பாடல் வல்ல அழகிய தேவமகளிர் நால்வருள் ஒருத்தி. செடியின் மேனியழகால் இப்பெயர்கள் வைக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும். அங்ஙனமெனில், இவை வடிவால் வந்த பெயர்களாம்.