பக்கம்:மாயக் கள்ளன்.pdf/60

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


57 லாம் சங்கிலியிலே மறைந்து கிடந்தது. கழுத்திலும் ஒரு சங்கிலி இறுக்கிக்கொண்டிருந்தது.

  • தம்பி, நீ யார்?’ என்று அவன் .ே க ட் ட ன். விக் கி ர ம ன் த ன து வரலாற்றை யெ ல் ல ள ம் சொன் ைன் அ ைத க் கேட்டுக் கி ழ வ னு க்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று.

விக்கிரமா, இப்படி உன்னுடைய பல த் த ல் இந்தச் சங் கி லி க ள அறுத்தெறிய முடியாது. இங்கிருந்து வட க் கு ப் பக்கமாகவே பே ைல் இன்னும் எட்டு வனங்கள் இருக்கும். இது முதல் விக்கிரமன் அவனிடம் ஓடினன். சங் கி லிக வ அவிழ்த்துவிட முயன்ருன்ஆல்ை, மு டிய வி ல் ,ே எவ்வளவு மு_யூ ற் சி செய்தாலும் சங்கிலிகளைக் கழற்ற முடியாது என்று அவனுக்குத் தோன்றிற்று. பாறையோடு சேர்த்திருந்த இரும்பு முன்களே ஒடிப்ப தற்காக் அவன் பெரிய பெரிய கற்களைக் கொண்டு வந்து அவற்றின்மேல் வேக மாகப் போட்டான். முண்கள் கொஞ்சமும் அசையவில்லே. அந்தச் சமயத்தில் அந்தக் கிழவன் மெது வாகப் பேச ஆரம்பித்தான