பக்கம்:மார்ட்டின் லூதர் கிங்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தை, மெய்ப்புப்பார்க்க தேவையில்லை

சி. பி. சிற்றரசு எழுதிய சிறந்த நூல்கள் ★ 1. போர்வாள் (நாடகம்) ரூ. 1-0-0 2. எமிலி ஜோலா (முதற் பாகம்), 1–0–0 3. எமிலி ஜோலா (3-ம் பாகம்) , 1-0-0 4. ஜோதிப்பெண் ,, 1–0–0 5. இரத்தத்தடாகம் (நாடகம்) 1–0–0 o 6. விடுதலை வீரன் ,, . 1–0–0 7. மந்திர முட்டை ,, 1–0–0 8. தங்க விலங்கு (நாடகம்) ,, 1–0–0 9. சுதந்திரத்தந்தை ரூசோ , 1-0-0 10. மதி (நாடகம்) ,, 1–0–0 11. சாய்ந்த கோபுரம் ,, 1–0–0 12. விஷக்கோப்பை ,, 1–0–0 13. வெங்கலச்சிலை ,, 0–8–0 14. மார்டின் லூதர் , 0–10–0 சாஞ்சில் கி. மனேகரன் எழுதியது 女 1. உரிமைக் குரல் ரூ. 0-10-0