பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/1124

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பாட்டு முதற்குறிப்பு அகரவரிசை ஆல காலப ஆனனமு கந்து ஆனாத பிருதிவி இடம்பார்த் திடம் இதமுறு விரை . இராவினிருள் போலும் இருப்பவல் திருப்புகழ் இருமலு ரோக இருவினை புனைந்து (எண்: பாட்டெண்) 324 433 329 233 383 382 330 249 270 400 331 252 419 449 320 417 313 2O7 446 405 332 403 367 439 393 . 379 208 209 371 354 201 271 260 205 இலவிதழ் கோதி இலாபமில் பொலா இளையவர் நெஞ்சத் ஈனமிகுத் துள உடலி னுாடு உடுக்கத் துகில் உடையவர்களேவ உய்யஞானத்து உருவேற வேஜெ எங்கேனு மொரு எதிரிலாத எதிரெதிர்கண் டோடி எதிர்பொருது கவி எத்தனைக லாதி எந்தத் திகையினு எலுப்பு நாடிக எழுகுநிறை நாபி எழுதிகழ் புவன எனக்கென யாவும் எனைய டைந்த ஏது புத்தி ஐங்கரனை யொத் ஐந்து பூதமு ஐயுமுறு நோயு ஒருபது மிருபது ஒருவரையு மொருவ ஒருவரொடு கண் ஓலமிட்ட சுரும்பு ஒலை யிட்டகு ககனமு மநிலமு கதமநிலை குலைய கடற்செகத் தடக்கி 434 352 333 450 272 420 273 274 355 396 421 356 404 275 210 268 325 234 256 276 277 398 357 314 244 211 335 326 278 319 406 279 422 253