பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/320

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

304 முருகவேள் திருமுறை செறிவு மறிவு முறவு மனைய திகழு மடிகள் பரிய வரையி னரிவை மருவு பரம ரருளு பழன முழவர் கொழுவி லெழுது பழைய் பழநி அரியு மயனும் வெருவ வுருவ அரிய ரியை அயிலு மயிலு மறமு நிறமும் அழகு முடைய 130. அறிவைப் பெற தனண தண்ன தனண தணன தனண தணன தமரு மமரு மனையு மினிய தனமு மரசும் தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு தலையை வளைய கமல விமல மரக தமணி கனக மருவு கருத அருளி யெனது தனிமை கழிய அறிவு 'சமர முருக பரம குலவு பழநி . ’கொடிய பகடு முடிய முடுகு குறவர் சிறுமி குமர 13. திருமுறை தரவேணும்; முருகோனே, யமர்வோனே; யெறிவோனே. பெருமாளே.(30) தனதான அயலாகத் எறியாதே; மிருபாதங், தரவேணும்; மலையோனே. LD6ßT6)Im"6m"mr; 1. சமர புரியின் முருக என்றும் பாடம் செருமிகு சோய் பகைவர் ஒடு கழற் கம்பலை கண்ட செருவெஞ் சேஎய்' 2. கொடிய பகடு மதயானை. - புறநானுாறு. 14. 120