பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1038

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கோடி) திருப்புகழ் உரை 479 கோடி (குழகர் கோயில்) 846. கரியமேகம் போன்ற கூந்தலைக்கொண்ட மாதர்களின் கொங்கைமேலுள்ள ஆசையிலே நான் நாள்தோறும் அலைச்சல் உறாமலும், நீண்ட (பெரிய) புவியாசை - உலக ஆசை, மண்ணாசை, பொருளாசை - பொருள்களின் மேலுள்ள ஆசை - பொன்னாசை, இவற்றில் மயக்கங்கொண்டு, அலை மிகுந்த கடல் நீரின் நடுவே அலைச்சலுறுகின்ற மீனைப்ப்ோல் உழலும் பொருட்டு முயற்சி செய்யாமல், (காலனது நா) காலனது (என்னை விரட்டும்) பேச்சு என்கின்ற பாம்பின் வாயினுள் அகப்பட்ட தேரைபோல, (நான் கலங்க, காயம் மருவு ஆவி விழ - இவ்வுடலில் பொருந்தியுள்ள உயிரானது உடலை விட்டு நீங்கி அவன் கையிற் சிக்கி விழும்படி கால்ன் நெருங்கிவரும் முன்பு, (அல்லது - காலனுடைய நாவாகிய பாம்பின்வாயில் அகப்பட்ட தேரைபோல, (இந்த உடலிலுள்ள உயிரானது அவன் கையில் அகப்பட்டு விழும்படி அந்தக் காலன் எனை அணுகுவதற்கு முன்பாக) அட காசாசை பிடித்த பிசாசே - நி - ஏறித்திரி கரிகள் எங்கே பெரும் பரிகள் எங்கே: தந்தக் கட்டில் எங்கே தங்கத் தொட்டில எங்கே: பவுன் காசும் எங்கே: கொண்ட காத லெங்கே: உத்தியோகம் எங்கே வியாபாரம் எங்கே! துறைத்தனமும் எங்கே அதைக் காட்டு: அரைக்கா சளவாகிலும் தாசருக் கியாத கருe: மிக்க வறுமி - கொண்ட கன்னி யிருக்கத் தாசி தன்னிடைச் சுகித்தசண்டாளா! - என்றும் கருத்திற் சிவநாமத்தைத் துதித்திடாமல் - வின் பொழுதைப் போக்குகின்ற கழுதை எங்கள் கடவுளைத் துதியாத மடையா! வா! எனத்தானே உதையானோ! என்ன செய்குவாய் மனமே - நாளை எமனிடத்தில் - நீ என்ன செய்குவாய் மனமே" (தொடர்ச்சி 480 ஆம் பக்கம் பார்க்க.)