பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1129

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

570 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை கதிர்திகழு செப்பைக்க திக்கப்ப தித்துமகிழ் கமலமுகை பட்சத்தி ருத்திப்பொ. ருத்துமுலை கமழ்விரைகொள் செச்சைக்க: லப்பைப்பொ தித்ததனை விலகாது. கடுவைவடு வைப்பற்றி விற்சிக்க வைத்தசெய லென நிறமி யற்றிக்கு யிற்றிப்பு ரட்டிவரு கயல்விழிவெ ருட்டித்து ரத்திச்செ ಗಿನ್್ಗ சைதாவுங். களமதன னுக்குச்ச யத்தைப்ப டைத்துலவு ப யிற்றக்க ளைத்துக்கொ டிச்சியர்கள் ஆ ல கப்பட்ட # * யர்ப்படுவ Cያዎኝዽኝዎ5{m! ஃகா *அடலைபுனை முக்கட்ப ரற்குப்பொ. ருட்சொலரு மறைதனையு ணர்த்திச்செ கத்தைப் பெ ருத்தமயில் அதனை முன # ணத்திற்றி ரித்துவரு மழகோனே. அபகடமு ரைத்தத்த மெத்தப்ப டைத்துலகி

  1. லெளியரைம ருட்டிச்செ கத்திற்பி ழைக்கவெனு மசடர்தம னத்தைக்க லக்கித்து னித்தடரு

மிதிஆரா. விடவரவ னைக்குட்டு யிற்கொட்க்ரு பைக்கடவுள் Xஉலவுமலை செப்பைச்செ விக்கட்செ றித்துமிக விரைவிலுவ ணத்திற்சி றக்கப்ரி ಆಶ್ಲೆ மாருமாயோன்.

  • அடலை - சாம்பல். 'சாம்பல் பூசுவர்" . அப்பர் 5.25.9.

'அடலைகொண்டு...பாண்டியன் சுரந்தணித்து" திருவிளை-சமணரை-82. 1 மயில்மீது செகத்தைச் சுற்றியது - பாடல் 267-பக்கம் 164, பாடல் 184-பக்கம் 430-கிழ்க்குறிப்பு. f 'எளியரை வலியர் வாட்டின் வலியரை இருநீர் வைப்பின் அளியறத் தெய்வம் வாட்டும்" காஞ்சிப்புராணம் - கடவுள் வாழ்த்து. x உலவுமலை செப்பு - யானை கூப்பிட்டது . இதன் வரலாறு பாடல் 110 பக்கம் 262-கிழ்க்குறிப்பு.