பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1185

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

626 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை அருணமணி வெயில்பரவு பத்துத் திக்குமித மழகுபொதி மதர்மகுட தத்தித் தத்திவளர் அணியகய லுகளும்வயல் அத்திப் ஆ. (1) 6лг. அத்திக்கரை. (புதுக்கோட்டையைச் சார்ந்த அத்திப்பட்டுக்கு 3 மைலில் அத்திக்கரை'என்னும் ஓரூர் உண்டு.) 900. முத்தி உற தத்தத்தன தத்தத் தனதன தத்தத்தன தத்தத் தனதன தத்தத்தன தத்தத் தனதன தனதான

  • தொக்கைக்கழு விப்பொற் றகுமுடை

சுற்றிக்கல னிட்டுக் கடிதரு சொக்குப் புலி யப்பிப் புகழுறு களியாலே. சுத்தத்தைய கற்றிப் பெரியவர் சொற்றப்பிய கத்தைப் புரிபுல சுற்றத்துட னுற்றிப் புவியிடை யலையாமல்; முக்குற்றம கற்றிப் பலகலை கற்றுப்பிழை யற்றுத் தனையுணர் முத்தர்க்கடி மைப்பட் டிலகிய அறிவாலே. முத்தித்தவ சுற்றுக் கதியுறு சத்தைத்தெரி சித்துக் கரையகல் முத்திப்புன ரிக்குட் புகவர மருள்வாயே O இப் பாடல் முத்தைத்தரு என்னும் முதற்பாட்டின் சந்தத்தில் அமைந்தது - பாடல் 1171-ம் இந்தச் சந்தமே. t புலி - நால்வகைச் சாந்தி லொன்று பீதம், கலவை வட்டிகை புலி, என்பன நால்வகைச் சாந்துகள்.