பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1293

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

734 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை விஜயமங்கலம். (இது ஈரோட்டுக்கும் திருப்பூருக்கும் மத்தியில் உள்ளதொரு ரெயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷனுக்கு வடக்கில் இரண்டு மைல் தூரத்தில் விஜயமங்கலம் ஊர் உள்ளது:திருப்புகழ்ப்பாடல் 185 பக்கம்436.கீழ்க்குறிப்பைப் பார்க்க.) 940. மறவேன் தனண தந்தனத் தானான தாணன தனண தந்தனத் தானான தானன தனண தந்தனத் தானான தானன தனதான கலக சமப்ரமத் தாலேவி லோசன மலர்சி வந்திடப் பூணார மானவை கழல *வண்டெனச் சாரீரம் வாய்விட அபிராமக் கனத் னங்களிற் கோமாள மாகியெ பலந கம்படச் சீரோடு பேதக கரண முஞ்செய்துட் பாலூறு தேனித ழமுதுாறல், t செலுவி மென்பனைத் தோளோடு தோள்பொர் நிலைகு லைந்திளைத் தேராகு மாருயிர் செருகு முந்தியிற் போய்வீழு மாலுட னநுராகந். தெரிகு மண்டையிட் டாராத சேர்வையி லுருகி மங்கையர்க் காளாகி யேவல்செய் திடினு நின்கழற் சீர்பாத நாணினி மறவேனே # உலக கண்டமிட் டர்காச மேல்விரி சலதி கண்டிடச் சேXராய மாமவ ருடன்ம டிந்திடக் Oகோபாலர் சேரியில் மகவாயும். உணர்சி றந்தசக் ராதார நாரணன் மருக மந்திரக் காபாலி யாகிய உரக கங்கணப் பூதேசர் ԼIIT ճՆ Ջs வயலூரா;

  • இது புட்குரல் - பாடல் 197-பக்கம் 6.கீழ்க்குறிப்பு.

f செலுவி - செலுத்தி,

  1. உலக்கையை ராவினதும், ஆயர் எல்லாம் மடிந்ததும்: வரலாற்றைப் பாடல் 268-பக்கம் 166, 167, 169.கீழ்க் குறிப்பிற் பார்க்க உலக-உலகை-உல(க்)கையை. X ஆயம் கூட்டம்

O வடமதுரையில் கம்ஸனுடைய சிறைக் கூட்டத்திலே பிறந்த கண்ணபிரான் - கம்ஸனுக்குத் தப்பி ஆயர்பாடியில் நந்தகோபருடைய திருமாளிகையில் வளர்ந்தார்.