பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1450

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

891 sł – வேலு மயிலுந் துணை முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை விஷய ஆராய்ச்சி --- (தொகுதி 3, 4.) அகத்தியர்452, 478 (முனிவர்கள் என்னும் தலைப்பையும் பார்க்க). அகப்பொருள் இடமணித் தெனல் 668 அகலிகை 624, 673. அடியார் இலக்கணம் பத்து 612. அரகர எண்பதன் சிறப்பு 769. கிரிகாக சிேநாதர் எனப் பெயர் பெற்றது...827, அருணாசலேசுரளின் திருவரு ளைப் பெற்றது 568,856, 901. அருணையில் திருப்புகழ் பTட அருள் பெற்றது 890 அருணையில் முருகர் தரிசனம் 755, இளவயதில் திருப்புகழ் பாடின ரெண்பது 94 உபதேசப் பெருமை 841. உபதேசம் பெற்றது 513, 515,737,814,908. உபதேச விளக்கம் 509 (அறிவை அறிவதுபொருள்) கனவில் ஆண்டருளப் பெற்றது. ஏகமுக தரிசனம் 916, சந்தத் தமிழ்பாட வேண்டினது 860. சித்தி (தெளிவு) பெற்றது 550, சித்ரத் தமிழ் பாடவேண்டினது 870, சிவபிரான் திருநீறு அளித்தது 568 தன்னை நிந்தித்தல் 576, தான் பெற்ற பாக்கியம் 841. திருப்புகழ் பாடும் தலைமை பெற்றது 958 திருவடி திகூைடி(அருணையில், வயலூரில் 513,515,814934 தில்லையில் முருகனே நட ராஜர் 611,643,654-1. தேவியின் அருள் பெற்றது 482,647,754. நோயிற் பட்டது. நோய் விலகியது 542,563,850, மதுரகவி பாடவேண்டினது 863. மலம் ஒழியப் பெற்றது 792 முருகனைத் தோழனென்றது 646 வயலூரில் திருப்புகழ் பாடும் பேரருள் வேண்டினது, பெற்றது 791,877. வயலூரிலிருந்துவிராலி பெற்றது 915, பெற்றது.அருள் பெற்றது 568,767.