பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/187

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

18O முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை

  • கவச அநுமனொ டெழுபது கவிவி

ன்ையி. సి.డవ '..:P புெசிடு ta& бПТ தனி tலொரு கண்ைவிடு மடல - மருகோனே, சருவு மவுணர்கள்_தளமொடு பெருவலி யகல நிலைப்ெறு ச .# டிசெய்து # தரும் னவர்பதி குடி பதனிச்ை மயில்வீரா. Xதருணி மணியவ்ை, பல்ய்ல ಬ್ಲೀಚ್ಟೆಗಿಲ್ಲ தலையள் துகிலி-ை யழகிய ಲ್ಜಹ್ தனது தனமது பரிவெர்டு தழுவிய பெருமாளே (7) 516. உண்மை உணர்வு கூட தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனதான Oவிடமு மமுதமு மிளிர்வன இணைவிழி வனச_மல்தழல் முழுகிய சரமென் விரைசெய் ம்ருகமத் அளகமு முகிலல வொருஞான. விழியின் வழிகெட இருள்வுதொ ரிருளென மொழியு மமுதல் Tவுயிர்க்வர் விலையென விழ்ையு மிள் நகை தளவல களவென வியனாபித்,

  • ராவணனோடு போர் நடந்தபோது அநுமார் ராம லஷ்மணருக்குக் கவசம்போல உதவினராதலின் அவரைக் கவச அநுமன்' என்றார். அதுமனொ டெழுபது கவி' என்றது அநுமனொ டெழுபது வெள்ளங் கவிகளை அதுமானோ டேயெழுபது வெளங் கவி சேனாசேவித நிருபன்' . திருப்புகழ் - 880.

ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதி னிற்றவென் றாற்ற லாளர்" . கம்ப ராமா - நாடவிட்ட 2. f ஒரு கணைவிடும் அடலளி 452-ஆம் பாடலின் கீழ்க்குறிப்பைப் பார்க்க - (பக்கம் 6)

  1. இமையவர் நாட்டினில் நிறைகுடியேற்றிய.

தம்பிரானே' - என்றார் பிறிதோரிடத்து (திருப்புகழ் 990). அவுனர்களின் வலி யகல சயிலத்தை இடி செய்து அந்த அவுணர்களை (தருமன் அவர்பதி) யம லோகத்தில் - குடியேறவிட்ட எனவும் பொருள் காண அமைந்துளது. தருமன் அவன் தருமன் அவர். (தொடர்ச்சி பக்கம் 181-பார்க்க.)