பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/361

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

356 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை 591. துதி தத்ததன தான தத்ததன தான தத்ததன தான தனதான கைத்தருண சோதி யத்திமுக வேத

  • கற்பகiச கோத்ரப் பெருமாள்கானன். கற்பு:சிவ காமி நித்யகலி யாணி

கத்தர்குரு நாதப் பெருமாள்கானன்;

  1. வித்துருப ராம ருக்குமரு கான

வெற்றி யயில் பாணிப் பெருமாள்கானன். வெற்புளக டாக முட்குதிர Xவீசு வெற்றிமயில் வாகப் பெருமாள்கானன்; சித்ரமுக மாறு முத்து மணி மார்பு திக்கிணினி லாதப் பெருமாள்கானன். தித்திமிதி தீதெ னொத்திவிளை யாடு சித்திரகு மாரப் பெருமாள்கானன்; சுத்த Oவிர சூரர் பட்டுவிழ வேலை தொட்டக்வி ராஜப் பெருமாள்கானன். துப்பு **வளி யோடு மப்புலியுர் மேவு சுத்தசிவ ஞானப் பெருமாளே (2)

  • சிதம்பரத்தில் மேலைக் கோபுர வாயிலில் வீற்றிருக்கும் கணபதி கற்பக விநாயகர்; புலியூர் புகழ்சொற்பதப் பொருளாகுவ அணிகோபுரக் கற்பகத் தனியானை கழல்களே" - கோயிற்புராணம்

t சகோத்ரம் . ஒரே கோத்திரம் - எனலுமாம், சதாசிவ கோத்திரன்" என்றார் பிறிதோரிடத்தும் - திருப்புகழ் 330

  1. வித்துரூபம் - விந்துரூபம் மழைத்துளி பெய்யும் மேகவண்ணம்

x வாசி விசைகொண்ட வாகனப் பீலியின் கொத்தசைபடு கால்பட் டசைந்தது மேரு (கால்-கற்று) . கந்தர் அலங் 11. o வீர சக வள்ளியோடும்.