பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/485

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

480 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை கறுவிய நிருதர் எறிதிரை பரவு கடலிடை பொடியாப் பொருதோனே. *கழலிணை பணியு மவருடன் முனிவு கனவிலு மறியாப் பெருமாளே. (46) 636. மாதர்மீதுள்ள மயக்கு அற தனதனா தத்ததன தனதனா தத்ததன தனதனா தத்ததன தானனந் தணன

    • Hor id:#ff 曹實曹 ††† தந்ததான இரசபா கொத்தமொழி யமுர்தமா ணிக்கநகை

யிணையிலா சத்திவிழி யார்பசும் t பொனிரர் எழிலிநே ரொத்தஇரு எளகயா ரச்செயல்க ளெழுதொனா தப்பிறையி னாரரும் புருவர் எழுதுதோ டிட்டசெவி பவளநீ லக்கொடிக எரிகலியா டப்படிக மோ4 டடும் பொனு ஃகள்மேவும் Oஇலவுதா வித்தஇதழ் 'குமிழைநே ரொத்தன ്@് ஃகு 廿 | à: யினைசொல்க்ரீ வத்தரள வினவொள்

  1. தா லப்பனையி னியல்கலா புத்தகமொ டேர்சிறந் தவடி யிணையிலா னைக்குவடெ XXனொளிநிலா துத்திபட

ரிகலியா ரத்தொடையு மாருமின் பரச தங்கமார்பின்,

  • இந்த அடி மனப்பாடஞ் செய்ய வேண்டிய அருமை அடி t பொனிரர் - பொன்னின் நீரார் நீர் - குணம், தன்மை # அடும் அடுக்கும்.

Xதிங்கள் - திங்கள் போன்ற முகம் o இலவலர்வாய் . சித்தாமணி கோவிந்தையார் 74. * குமிழம்பூ - மூக்கு - பாடல் 568 பக்கம் 300, tf மால சங்கு மாலினுடைய சங்கு # புறங்கால் கமடமும் பொத்தகமும் உசித சூடாமணி xx ஒளி நிலா - ஒளி நிலாவுகின்ற,