பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/643

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

84 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை குடிலில்ல. மேதரு நாளெது மொழி நல்ல் யோகவ ரேபணி வல்ல வாசிவ னேசிவ குருநாதா, *பணிகொள்ளி மாகண பூதமொ டமர் t கள்ளி கான்க நாடக பரமெல்லி யார்பர மேசு #படரல்லி மாமலர் பாணம துடைவில்லி மாமத னாரனை Xபரிசெல்வி யார்ம்ரு காசுர முருகேசா; மனமொல்லை. யாகி Oநகர்கன தனவல்லி மோகன மோடமர் மகிழ்தில்லை மாநட மாடின ரருள்பாலா; மருமல் Ա)IT till ti-T կա பொழில்மெல்லி காவன மாடமை

  • வட்முல்லை வாயிலின் மேவிய பெருமாளே. (1)

687. கதி பெற தான தானன தானன தந்தன தான தானன தானன தந்தன தான தானன தானன தந்தன தனதான சோதி மாமதி போல்முக முங்கிளர் மேரு லாவிய மாமுலை யுங்கொடு துார வேவரு மாடவர் தங்கள்மு னெதிராயே. சேர்லி பேசிமு னாளிலி ன்னங்கிய

?” போலிரு தோளில்வி ழுந்தொரு 氢

னால்வர வ்ேமனை கொண்ட்வ ருடன்மேவி, தருகோவே. 曹 "நாகபூஷணத்தி" என்றார் 889-ஆம் பாடலில் கானிடைக் கணமேத்த ஆடியஅழகன்' காவியங்கண் மடவாளொடும் காட்டிடை ஆடு திர் : பூதஞ்சூழப் பாடலாடலார் - என வருவன காண்க - சம்பந்தர் -2-52, 5: 3-124-6, 2-62-5 t உள்ளங்கவர் கள்வன்" உடன் இருத்தலின் தேவி கள்ளி' ஆயினள். மாமாயைக் கள்ள ஒளியின் கருத்தாகும் கன்னியே திருமந்திரம் -II 17.

  1. மதன் பாணங்கள் - பாடல் 19 பக்கம் 60 கீழ்க்குறிப்பு. x பரி - பெருமை (திவாகரம்) O நகா - நகம் மலை. * சீகாழிக்கு அருகில் உள்ளது தென் திருமுல்லை வாயில்" அது சம்பந்தர் தேவாரம் பெற்றது.