பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

|[] முருகவேள் 4) , 'son's) [7 திருமுறை வேத வித்தகி விமா விராகிணி iறு மிக்கமா" வீணா கரேமக *ம்ேரு வுற்றுவாழ் சிரே சிவாதரெ t யங்கராகி, ஆதி சத்திசா மாதேவி பார்வ நீலி துத்தியார் நீணாக -ே ஆயி த்தியே கோடீர மீள்தவி யென்றுதாழும் # ஆர்யை பெற்றசி ராளா நமோ நம சூரை யட்டுநீள் பேரா நமோ நம ஆர ணத்தினார் வாழ்வே நமோ நம தம்பிரானே (3) 998. வீண் பொழுதுபோக்காதிருக்க தான தாத்தன தாத்தன தான தாத்தன தாத்தன தான தாத்தன தாத்தன தனதானா ஆவி காப்பது மேற்பத மாத லாற்புரு டார்த்தமி தாமெ னாப்பர மார்த்தம துணராதே ஆனை மேற்பரி மேற்பல சேனை போற்றிட விட்டொட நேக நாட்டொடு காட்டொடு தடுமாறிப் பூவை மார்க்குரு காப்புதி தான கூத்தொடு பாட்டொடு பூவி னாற்றம றாத்தன கிரிதோயும் பேர்க் போக்யக லாத்தொடு வாழ்ப ராக்கொடி. ராப்பகல் போது போக்கியெ ன்ாக்கையை விடலாமோ. தேவி பார்ப்பதி சேர்ப்பர பாவ னார்க்கொரு சாக்ர அ தீத தீகூைடிய ரீகூைக ாறவோ துந்

  • தேவி கையில் வீணை உண்டு. வி.பஞ்சி' எனப்படும் ஏழு தந்திகளை உடையது. கலைமகள் கையில் உள்ள வினைக்கு ஒரு தந்தி இது சுரவித்தை' எனப்படும்; திருமகள் கையில் உள்ளது வினை அது தந்திகளைக் கொண்டது. மூவகை வகுத்த வீணை வில்லைப் புராணம் 109 அம்பன கரதலி - திருப்புகழ் 137. பன் களிக்கும் குரல் வினையும் கையும். அபிராமி அந்தாதி 70

(*) மேருமலையில் வாழ்பவளே' எனலுமாம் "ஸ " மேரு மத்ய ச்ருங்கஸ்த்தாயை" லலிதா சஹஸ்ரநாமம்-55 t அங்க ராகம் - உடம்பிற் பூகம் பரிமளதிரவியம். அங்காாக மணியார மார்ப. வில்லி பாாதம் மணிமான் 10%

  1. ஆரியை இதன் பொருள் உயர்ந்தோள் என்பது ஆரியை

சங்கிருதம், அஃது ஐயை என்ற பிராகிருதாய்த் திரிந்தவாறு தக்கயாக זמחה ס (f//