பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/308

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

300 முருகவேள் திருமுறை 17- திருமுறை o ஆ." ШОЛТ ՃՍ

  • ಔ೧."ಔA","ಛಿ।

撈 யம் பூத்த தாழ்ச டைச்சி xயிருநாழி. படிகொடறுங் காத்த மாய ரைச்சி மணிவயிரங் கோத்த தோள்வ_ ளைச்சி பலதிசையும் போய்க்கு லாவி ருப்பி நெடுநீலி, அடுபுலியின் தோற்ப டாமு டைச்சி சமரமுகங் காட்டு மால்வி டைச்சி 'அகிலமுமுண் டார்க்கு நேரி ளைச்சி பெருவா ழ்வே. அரியூயனின் றேத்த வேமி குத்த விபுதர்குலம்’ பேர்க்க ధీ டுத்த அசுரர்குலம் பாழ்க்க வேலெ டுத்த பெருமாளே (139) 1134. ւյա வந்ப்புப் பாட தனதத்தத் தனதத்தத் தனதத்தத் தனதத்தத் தனதததத தனதததத தனதான இடர்மொய்த்துத் தொடரிற்பொய்க் குடிலக்கிக் னி கிடையிட்டிட் மைச்சுர் மற்றைப் ல்வோrாம். இஃ. 雳”幻器 ற் பலகத்திட் o:: த கிடைய்த்துக் கமும்விட்டிட் டவரேக; 'உலகமொரேழும் ஆகிநின்ற உமை" - திருப்புகழ் 221. "மாதேவி அகில லோக மாதாவே" தக்கயாக 103 படி முழுதும் காத்த மால் குலத்தி" - என்றும் பாடம் 1 முதும்றையின் பேச்சி உம்ை உரை செயுமவை மறை யொலியே" - சம்பந்தர் 3.983 என்ற இடத்தும் இப்பொருள் தொனிக்கும். (உமை - உமாதேவி) 'மறையின் பரிமளமே" - அபிராமி, அந்தாதி. 22 # பனி மதியம்" என்றும் பாடம். மதியம் பூத்த சடைச்சி ஆரணாகாரி தருண வாள் நிலா வீசு சடில மோலி மாகாளி" தக்க யாகப். 107 X இரு நாழி நெல்லால் அறம் - பாடல் 460 - பக்கம் 34 கீழ்க்குறிப்பு . பாடல் 812 அடி 4 " படி கொடறங் காத்தமா மறைச்சி, மணி வயிரம் கோத்த தோள் வலைச்சி" என்றும் பாடம் 0" பல கலையும் போற்று வேல் விழிச்சி" என்றும் பாடம் * பார்வதி - திருமாலுக்குத் தங்கை - (தொபக் 301)