பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/381

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 373 சிவந்த ரத்னங்கள் விளங்குவனவும், (பார) கனத்ததும் (விராகரா வீர ஆகர வீரத்துக்கு இருப்பிட மானதுமான் . (மோலி) கிரீடம் ஒரு ப்த்தும் ஒரே (கணை) அம்பால் அற்று விழும் படித் தாக்கின போர் வீரனாம் (பூ ராமரின்) திருமாலின் (அட்ல் மரு.க) வலிமை நிரம்பிய மருகன்ே குமரேசனே மேம்பாடுடைய தேவர்களின் பெருமாளே. (ஈடேற அருள்வாயே) 1157. கொலை செய்வது போன்ற கொடுமையைக் காட்டும் கன் (சுழலச் சுழல) மேலும் மேலும் சுழல, வில்லைப்போல வளைந்த புருவம் (குவியக் குவிய மேலும் ம்ேலும் குவிந் து நெருங்க, கொடி போன்ற இடை (துவளத் துவள) மேலும் மேலும் துவட்சியுற நெளிய, கொங்கைப் பாரங்களாகக், (குறி) குறிக்கப்படும் இடத்தில் உள்ள (அணி) ஆபரணங்கள் (சிதறச் சிதற மேலும் மேலும் சிதற (சிதறுண்டு நழுவக்) கரவளை கையில் உள்ள ஆண்கள் (க்தறக் கதற) ம்ேலும் மேலும் ஒலிக்கி குயில் போலும் மொழி பேச்சு (பதறப் பதற) மேலும் ம்ேலும் கலக்கம் و بع ஆசை மோகத்தால் ஏற்பட்ட ணர்ச்சியில் (ஒருமித்து) மேலும் மேலும் ஒன்றுபட்டு, @സ്) இலவம், பூப்போலும் ந்ேத வாயிதழ் ஊறல்களை மேலும் மேலும் பருகி உண்டு, கரங்த்ொண்டு_(தழுவித் தழுவி) மேலும் மேலும் தழுவி அணைத்துச் சில தினங்களில் கையில் உள்ள பொருள்கள் அழிந்துபோய், (அருள் నిస్ట్రో நல்ல அருட் குணமும் கெட்டு, (அனைவரும்) யாவரும் (விடு சிச் என) சி விலகு என்று கடிகின் (செயல் உற்று) நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இந்த పడు ് (சலநிதி) கடல், (சுவறச் சுவற) மேலும், மேலும் வற்றிப் போம்படியும், (திசை நிலை) எட்டுத் திக் வின் நிலையும் (பெயரப் இபயர) மேலும் மேலும் சலிப்புற்று அலையத் (தடவரை) பெரிய கிர்க்கி: (பிதிரப் பிதிர). ம்ேலும் மேலும் சிதறுண்டு விழ, வலின்ம் .ெதி ய மேரு என்கின்ற, (தமனிய ெ வெற்பு) பொன் மலையாம் நீண்ட மலை அதிர்ச்சி உற, (ப மணி) (பாம்பூ) ஆதிசேஷனுண்டய சிரத்தில் உள்ள சிரத்தை விட்டுச் சிதறி விழ் (சமனுடல்) யமனுடைய தேகம் త్ప్రశస్ట్ర மேலும் (மேலும் போரில் அடிபட்டு விழும் அசுரர் கூட்டங்களின் உயிர்களை ஒடிஓடிக் கவர்தலால் அலுப்புண்டு பீறுண்டு) குலைய எதிர்த்துச் சண்டைசெய்யும் குரனுடைய -