பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/53

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 45 (эт யாடு) கழுகுடனே (கொடி) காக்கையும், கருடனும் пrтl / ளியில் கொஞ்ச்மேனும் வெற்றிடம் (காலியான కి င္တူ என்னும்படி (ந்ெருங்கி) உலவ, பேய்களின் கூட்டங்களும், மாமிசங்களை உண்ண அங்கு வந்துள்ள (குறள்களும்) பூத வேதாளங் == இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ்ப் பாடல்களைப் பாட 昌。 ( ) மாறுபட்டெதிர்த்கும் முற்றின போர்க்களத்தில் (இனம்) ஆற்றமாகிய கணங்களின் இன்சப்பாட்டுடன் ஒப்ப்ற்ற ரிண்பயிரவியின் (பதயுகம்) இரண்டு பதங்களும் மிக்க நடனத் i. செய்யவும் மிகவும் 繁 நேரே நின்று ஒப்பற்ற ಘೀ இருமுனையும் i. 畢 (வரிசையதனுடன்) முறைப்படி வளைவுபெற (வில்லை. கோதண்டத்த்ை வளைத்து) ஒரு, பத்துமுடிகளும் இருபது புயங்களுடனே மடிந்துவிழ் வலிம்ை வர்ய்ந்த ஒப்பற்ற் ஓர் திதி:ஆத்தி திருக்கரங்களையுடைய முதல்வன்ாகிய (அரி) திருமர்லாகிய (நெடுமாயன்) நீண்ட மாயவனுடைய மருகனே! பரமூர்த்தியே!சரவண மடுவில் வந்த பெரு மையனே! 際 த்ேவர் தலைவனாம் இந்திரன் (ப்தி பெற்) தன 鷺 த்தைப் பெறவும், அசுர்ர்கள் மிடியவும், தகுதி வாய்ந்த மியில்மீது ஏறிவரவில்ல பெருமாளே! (உனை நினைவது மொழிவது மறவேனே!) 1011. விளங்குகின்ற வேல் போன்றதும், பெரிய வினைகள் விளைவதற்குக் காரணமானதுமான கண்கள், (படத்தில்) எழுதி அமைத்துக் காட்டுதற்கு முடியாதெனும் படியான இரண்டு கொங்கை மலைகள், ஒசையுடனே, பேசப்படுகின்ற பழிப்புச்சொற்கள் வெளிவருகின்ற பேச்சுக்கள், இவைகளின் சந்திப்பால் (இவைகளைக் கொண்டு தாக்கி) (எதிரிலா) இணையற்ற மிக்க பலத்தைக் கொண்ட ஞா.கள என்கிற ன்பங் கொன்ட் (மாவினை) லங்குகளை அவர் தம் ஞ்ஞானம் என்னும்_வலையில் மாட்டி டவிடா) ஓய்வில்லாமல், (தெறு) கொல்கின்ற அலலது வருத்துகின்ற (நடுவனும் என) யமன் என் சொல்லும்படி (வளை) வளைத்த வல்ல (தமது சூழ்ச்சியிற் சிக்கும்ப்டி ங்கின்ற) மாதர்களின் புணர்ச் ஒண்டு கலை நூல்களை அறிவு கொண்டு (கருதொணாஇதன) நினைக்கவும் [LIII தென்னும்படியாக் (முனிவுறு) . - வெறுத்து லக்க, முருள்கொடு), மயுக்த உணர்ச்சியால் க்ன்ர் யென்பதே லாத விதி என்கிற ஒரு கடல் நடுவில் நான் கவிழ்ந்து ЦЛПГ45П" LDo U