பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/575

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 567 குற்றமற்ற தவநிலையில் இருந்து (வழி மொழி) வழிபாட்டு மொழிகளை துதி மொழிகளைச் சொல்கின்ற பக்தர்கள் பலரும் (உய்) நற்கதிப்ெற் அருட் பார்வை வைத்த - திருக்கண்ணால் அருள் பாலித்த பெருமாளே! (கடுவினை தனக்குள் நிற்ப தொழியாதோ) 1239. (சாங்கரி) சங்கரி - பார்வதி தேவி, பாடியிட பாட (அல்லது பாடித் தாளம் இட தாளம் போட ஓங்கிய மேம்பட்டு விளங்கின ஞான் ஆனந்த் தாண்டவத்தை ஆடினவரான சிவபிரானது (வடிவான) வ்டிவை அடைந்துள்ளவர்களும் சாரூப பதவியில் உள்ளவர்களும் - * சாந்தம் அதீதம் - சாந்த குணத்தின் கடந்த நிலையில் - உச்ச நிலையில் இருந்து (உணர்கூந்தம சாதியவர் தாங்களும்) உணர் உணர்ச்சி - ஞானம், கூந்தம கூர்ந்த தம கூர்ந்த- மிக்கிருந்த தம சாதியவர் தாங் ம்- அந்தச் சிவபிரானது இனத்தினருமான சிவன் தமிர்களான்-பெரியோர்களும் (ஞானம் உற)அந் நாடகக் காட்சியால் ஞான நிலையை அடைய அடியேனும் துரங்கிய பார்வையொடு - அறிதுயில் கொண்ட ஞானக் கன்னுடனும், (தாங்கிய வாயுவொடு) புறத்தே ஓடாத வன்னம் நிறுத்தப்பட்ட யில் - நிறுத்தப்பட்ட பிராண வாயுவுடனும், ఫీ காணப்படும் ஜோதி தரிசனத்துடனும், சிவயோக நிலையில் 'உணர்வொடு தூங்குவார்க்கே விளங்கும் அநுபூதி" - திருப்புகழ் 757 X தாங்கிய வாயுவொடு - சுழு முனையில் நிறுத்தப்பட்ட பிராணவாயு - வாயுவினைப்பிங்கலையால் வாங்கியே சுழு முனையில் நேயமுற நிறுவி. திருப்புகழ் 713-பக்கம் 144 உரையிற் காண்க “நயனம் இரண்டும் நாசிமேல் வைத்திட் டுயர்வெழா வாயுவை உள்ளே அடக்கித் துயரற நாடியே துரங்க வல் லார்க்குப் பயனிது காயம் பயமில்லைத் தானே"- திருமந்திரம் 605 O தோன்றிய ஜோதி - இதனை வேலுமயில் வாகனப் ப்ரகாச மதிலே தரித்து விடுமதுவே சிறக்க" என்று 790 ஆம் பாடலிலும் சோதி புண்ர்கின்ற வாழ்வு சிவம் என்ற சோகம்" - என்று 44ஆம் பாடலிலும் விளக்கியுள்ளார்.