பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/61

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 53 1014. சொல்லப்படுகின்ற மேலான (அல்லது பிற சமயங்களால்) ஒதப்படுவதும், ம் உருவமின்மை என் ம் இல்லாததும், என்றும், | வெளி :: ள்ேத்ென்றும்இங்தே உள்தாம் என்றும், நிற்பதாய் உலகங்க்ள் நிலைபெற்று நிற்க உதவும் (தூண்) பற்றுக் கோடாம் என்று சொல்லும்படியாய், ஆள்ள அந்த பரழ் ப்ெருன்ள உண்ர்ந்தறிந்து மெளல் நிலையில் ஞான் உணர்ச்சி உண்டாக, ந்ா ான் உணர்ச்சியோடு இருந்து, அத்தகைய நாள்கள் அழிந்து வின்போகாமல் மேல்ர்ன் நற்கதியைப் (பெறுவது ஒழிந்தி,) பெறும்படி யான பாக்கியம் ஒ ந்துபோக என்ன்னி விட்டு ՅՆ):55 - (ஆர்வன). ஆசைக்கிடந்தரும் ஸ்பரிசம், (தெரிசன்ம் ரூபம், (ர்ச்ம்), க்ந்தம். ஒசை.முதல்ான ஐம்புலங்களால் உண்டாகும் பில்விதமரின் சிற்றின்ப் வித்ங்களைக் கொண்டதான துன்பத்திற்பட்டு நள்ன் மயக்கம் கொள்ளாமல் - ಖL அணிந்த பாதங்களை உடைய வஞ்சகம் கொண்ட பண்தளர்ல் வரும் பலபுல வகையாக உள்ள துன்பக் கடலடிகிய பெருங் குழியினிடையே விழுகின்ற ப்ஞ்சபாதகனாகிய நான் என்று ஒரு முடிவு கண்டு கன்ரயேறுவேன்! ஹர ஹர சிவகுமரனே! கந்தபிரானே! - உனது அடிைக்க்லம், அடைக்கலம் (நாங்கள்) என் நின்று தேவர்கள் ஓலமிட - (உங்கள் பயம்) (ஒழிக == ) #" வதாக, ப்யப்பட வேண்டாம் என்று அபயம் கூறி அஞ்சிாதீர்கள் என்று அருள் பாலித்து. வல்லிமை மிக்கி அசுரர்களின் (அநந்த) அளவற்ற ႕%? фр (ಕ್ಷೌ: - படைகள் ய்மபுரம் சேரவும், நருங்கிப் போர்புரிந்த (அசுரனது) டைய (அகலம்) ழாாபு (இடந் து பாக) ழிபட் a蠶 பிளந்தெறிந்த வேகத்தில்" பரந்துள்ள கடலும் (வற்றித்) துளெழும்படி செயங்கொன்ட வேலாய்தனே! பச்சை நிறத் தோகையைக் கொன்ட் மயில் வாகனனே! (விரகுள) சிர்ம்ர்த்தியம் உள்ள சரவண பவனே! பழைய நான்கு வேதங்களை அழகாக ஒதுகின்றவனும் (வேதங்க்ளை முடிவுவரை :O நறுமணமுள்ள தாமரை மலால ப்பவமைான பிரமனும், விஷ்ங்கொண்ட (அரவு மளி '! பாம்ப்ணைமேல் யில்பவண்மர்கிய ரும்iலும், பரிசுத் தவீே ான கங்காே காண்ட சடாபாரத்தையுடைய வனும் ஆக மூவர்களும் பரவிப் போற்றும் தம்பிர்ானே! (ாேத்க் என்று தி 醬 மு