பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/613

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 605 1259. பற்ற நெட்டைப் படைத்து நெட்டை - செ ங்தை பற்ற படைதது - பழுறுமபடியாகக கொண்டு - (செருக் 7) உட்டிருட்டைத் தயிர்ப்பத்தை உள் து-இருள்_தைத்து -அயிர்ப்பு. அ (த்) தை உள் மனம், து - உன்ட உட்கொண்டுள்ள இருள் அஞ்ஞானம், தைத்து நன்கு பற்றி, அயிர்ப்பு அத்ை சந்தேகக் கவல்ைகளை முட்டிப்படுத்து முட்டியூத்தத்தில் தாக்குவது பேர்லத் தாக்கும்படி செய்கின்ற, அயில் வேல்ப்ோலும் கண்கள்ை உடைய (பொது) மாதர்கள் - (அல்லது - நெட்டை செருக்கையும், உள் திருட்டை - உள்ளே திருட்டு எண்ணங்களையும், பற்ற படைத்து - பற்றும்படி கொண்டு, தயிர்ப்பத்தை தயிர்ப்ப் (த த்தை rfej சோற்றை - முட்டிப் படுத் உண்டை உண்ண்டய்ாக, அயில் உண்கின்ற, (பொது) மாதர் து பக்கம் இட்டு - நட்புவைத்து (அவர்களுக்குப்) பொருள்கொள் இழித்- - பொருள் %ణ్ణి (சேர்த்துத்) திரட்ட பரம் - பற்று கெட்டு - பரம் பொ ன்மேல் ఢీడీపāస్ ஆசையே ல்லாதுபோய் ఆస్ట్లో பரப்பு:அற்று பொருள் திரட்டவ்ேண்டும் G ய்கி) பயிரில்ே களைந்து ன்றிய வேண்டிய என்ற பேராசை நீங் பூடுகளைப் போன்றதும் - (கற்ற) தான் கற்றுள்ளதும் (கட்டு) தான் கட்டியுள்ளதுமான, பாடல்களைக் கொட்டம் ஒட்டி - முழக்கத்துடன் இணைத்துக் கனைத்திட்டு- - கனைப்பு கனைத்து, கத்தத்தினுற்று - கத்தி, அகம் மாயும் உள்ளம் சோர்ந்து குலைகின்ற் கட்டம் ஆற் - கஷ்டம் நீங்கிக் தழல் பற்றி - உனது திருவடியைச் சிக்கெனப் பிடித்து, முத்திக் கருத்து ஒக்க முத்திபுெறவேண்டும்.என்றுள்ள கருத்து ஒக்க தருத்து பொருந்திக் கூடிட, நொக்குக் கணித்து கெடாகூதித்து. அருள்புரிவ்ாய்ாக வற்ற வட்டக் கடல் - வட்ட வடிவுள்ள கடல் வற்றிப்போக, அணுகிச் சென்று வட்டித் துரத்திட்டு (அங்குள்ள அசுரர்கள்) சுழன்று உருண்டு ஒடும்படி துரத்தி (மட்டுப்பட) அவர்கள் சிறுமை அடையும்படி சண்டை செய்த திருமால் மற்றும் ஒப்புத் தரித்து பின்னும், நமக்கு இணையான தொன்றாம் என மனதில் தரித்து - மனத்திற்கொண்டு, அல்லது ஒப்புத் தரித்து (தமது கவனத்தைச்செலுத்தி, எட்ட எட்ட - எட்டி எட்டிப் பார்த்தும் - பன்றி உருவுடன் பாதாளம் எலாம் சென் „Дl/ சென்று பார்த்தும், புறத்து உற்ற தோண்டப்பட்ட அளவுக்கும் அப்பாலதாய்ப் போய்க் கொண்டிருந்த (திருவடிகளை உடைய) அத்தர்க்கு தந்தையாம் சிவபிரானுக்கு உபதேசித்தருளின பெருஞ் செல்வமே!