பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது திருப்புகழ் உரை 57 கடவுள் சிவபிரான (இடது) பக்கத்தில் உள்ள (அனங் ரீதேவி பார்ப்ப ஃபநீ. 燃 தி குறக் கிளி (வள்ளியின்) பின் - வள்ளியை நீாடித் திரிந்து - அiளுடிைய வன்மை கொண்ட கொங்கையில் "அன்ைந்து விள்ங்கின தம்பிரானே! (சிவந்த நின்கழல் தந்திடாயோ) 1016. முகத்தை,அலங்கரித்து மினுக்கி,_நீண்ட கரிய கூந்தலாம் மேகத்தை அவிழ்த்து, ஆக்கூந்தில்லில் செருந்திப் , சண்பகப் ஃேரதிே 'இது;ே உள்ளத்தில் களிப்பு றைந்து வந்து, (அடி முன்பினர்க) స్ప్రేక్ష இங்கும் அடி வைத்து முன்னும் பின்னும் அடியிட்டு கொங்கைகளை,அசைத்தும். (திருந்த) சரிப் படுத்துவது போல :(முன்) முன்னே த்துள்ள ఢీఖీ ஆடையைத் தளர்த்தியும், ಕ್ಷೌ:* ந்தும், விஞ்சகம் நிறைந்த ன்னகை செய்தும், னிவுடன்ே தாம் வாசம் செய்யும் தெருவின் முன் புறத்திலே ಘೀ புெண்களுடயை (வgப்பில்) எல்லையில் - அவர்களு டைய சிறப்புற்ற கூட்டத்தில் மின்மதனும் நின்று அவனது பாணங்களை ஏவு - அவனது தொழிண்ல்ச் リ န္ထီ எரியும் வெண்ணிலாவும் விட வாக்கினி போல நெருப்பை வீசக் கூட்டமாகக் கூடிப் (பண்தனை) - ராகங்களை வ்ண்டு. கள் பாட மலய நிலம் - பொதிகை மலையில் நின்று புறப்படும் தென்றற் காற்றும் எனது மன உறுதி கெடும்புடி என்ழ்ேற்பட்டு, ஏனது உடழ்பெலாம் புண்ண்ாகும்ப்டி: தாகக, காம ச்ன்சயை விளைவிக்க - அதனால் உளைந்து என் ந்தை கலக்கம் அடையலாமா சூரியன்- (மட்க) ஒளிகுன்றி ஒடுங்கச் சென்று மேகங்களைக் கொண்ட ஆகற்ய உச்சியைக் கிழித்துதச் சென்று, மந்தரமலை போன்ற 渤/* எலில்ாம் ఫిడీ; சுழலும்படியும் தர்ன் செல்லும் வேகத்தில் தன்பின் அவை பறநது வருமபடியும படத்தில் ரத்னங்களைக் கொண்ட பாம்பை உண்னும் மயிலும் குதிரையை (அல்லது Aಘೀ அணி - பாம்பை OTTTTTEILD, LIL-SPLD - ಶ್ಗ so Gol-ILJ Jos DVToss /ھئے ಶ್ಗ குதிரையை)ஒப்பற்ற வகையில் முடுகிச் వెఘే im. தனால் கிழிப்ட்டு(விந்து)நீர்த்துளிகள் எழுகின்ற (அல்ல்து ந்து எழு, சந்திரன் ஆதிக்கின்ற்) கடல் ஒலிடவும், உல்க மல்லாம் நின்று பயப்பட்டு வாடவும்,