பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

64 முருகவேள் திருமுறை 17- திருமுறை பகைகொள்துரி யோத *ಿಣಕ್ಕಿ படைelபாருத பார ಶ್ಟ ந்து பரியதொரு கோடு கொண்டு சண்ட வரைமீதே பழுதறவி யூர்ச. ன்ைறி யம்பு எழுதியவி நாய் கன்சி வந்த tiளமத யானை பின்பு விந்த முருகோனே, மிகுதமர சாக ரங்க லங்க

  1. எழுசிகர பூத ரங்கு லுங்க விபரிதநி சர்ச ரன்தி ய்ங்க <үшDJттig. ಗಿಲ್ಲ! வேழ மங்கை துங்க பரிமளய அர கும்ப விம்ப ம்ருகமதய யோத ரம்பு ணர்ந்த

பெருமாளே (25) 1020. மாதர் மீதுளமயக்கு அற தனதனன தான தந்த தந்த தனதனண தான தந்த தநத தனதனன தான தந்த தந்த தனதான X மழையளக பார முங்கு லைந்து நீல் முஞ்சி வ்ந்து மதிமுகமும் வேர்வு வந்த ரும்ப அனைமீதே. மகுடதன _பார முங்கு லுங்க மணிகலைக ள்ேற வுந்தி ரைந்து * வசமழிய வேபு எண்ர்ந்த னைந்து மகிழ்வாகிக் குழையஇத மூற , லுண்டி ழுந்தி குருகுமொழி வாய்ம ல்ர்ந்து கொஞ்ச முத்பதி போக பொங்கு கங்கை குதியாயக் குழியிலிழி யாவி தங்க # ளொங்கு மதனகலை யர்க மங்கள் விஞ்சி குமரியர்க ளோடு ழன்று நைந்து விடலாமோ,

  • பாரதம் எழுதினது - பாடல் 41 - பக்கம் 608 குறிப்பு. f விநாயகர் பவள நிறம் - பாடல் 960 பக்கம் 783 குறிப்பு. # எழு கிரியை அட்டது. பாடல் 43-பக்கம் 117 கீழ்க்குறிப்பு. x " மழை யொக்கும் வடித்த கூந்தல்". கம்ப. மாரீ-70 0" வரிசெறியு நீலமுங் குவிந்து" - என்றும் பாடம் ** "வசமழியவேபு ணர்ந்த வின்ப மதிலாகங்:

(தொடர்ச்சி 65 ஆம் பக்கம் பார்க்க)