பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

66 முருகவேள் திருமுறை 17 - திருமுறை எழுபடைகள் ர வகுத்ச ரஞ்ச இரணகள் மாக அன்று சென்று எழுசிகர மாநி லங்கு லுங்க விசையூடே 17ಆನ್ಲಣ್ಣ மேரு வுங்க லங்க Nபடர்வு தோகை கொண்ட துங்க இiல்மயிலின் மாறு கொண் டம்ர்ந்த வடிவேலா பொழுதளவு நீடு குன்று சென்று குறவர்மகள் க்ள்லி னும்ப னிந்து புனிஞரறி யாம லுந்தி ரிந்து புனமீதே # புதியம். லுேற வுந்து ணிந்த் அரியபரி தாய் முந்த ண்ரிந்து புளகிதய யோத ரிம்பு ணர்ந்த பெருமாளே (26) 1021. பக்திமான்களுடன் கூட தத்தானத் தாத்தத் தனதன தத்தானத் தாத்தத் தனதன தததானத தாததத தனதன தனதான கற்பார்மெய்ப் பாட்டைத் தவறிய சொற்பாகைக் கர்ட்டிப் புழுகொடு கஸ்துள்ளிச் சேற்றைத் தட்விய இளநீரைக் கட்சேலைக் காட்டிக் குழல கைத்தோளைக் காட்டித் c: கைக்காசைக் கேட்டுத் தெருவினில் நி nf] மயில்போலே ற்பாருக் காட்பட் டுயரிய தே; பூக்க்ட் டிலின்மிசை ந்ெட்டூரக் கூட்டத் தநவுர &Суршотццё நெட்ாசைப் பாட்டைத் துரிதற விட்டேறிப் போய்ப்பத் தியருடன் நெக்கிோதிப் போற்றிக் கழிலினை பணிவேனோ, எழுகிரிகள்' என்றும் பாடம் எழுகிரிகள் - பாடல் 257-பக்கம் 140 கீழ்க்குறிப்பு t t எழுகடலு நீர்வறண் டிரங்க, அமரர்நட மாடிநின்று பொங்க எழின்மயிலி லேறு கந்த துங்க' என்றும் பாடம்

  1. முருகவேள் மடலேறத் துணிந்தது - பாடல் 668-பக்கம் 32-33 கீழ்க்குறிப்பு.

(தொடர்ச்சி பக்கம் 67)