பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/749

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

741 In வேலு மயிலுந் துணை. முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை - தொகுதி 5 முதற்குறிப்பகராதி - திருப்புகழ்ப் பொதுப் பாடல்கள்) ("உடுக்குறி யுற்றன. புதிய பாடல்கள்) முதற்குறிப்பு பாட்டு பக்கம் முதற்குறிப்பு பாட்டு பக்கம் என் என் என் என் அகரமுத 『 『27 2&O இடர்மொய்த்துத் 1134 300 அகலநீளம் 1046 116 த்தனை 1216 522 அகிலநறுஞ் 1089 194 த்தரணி IEEIJ 6-f6 அங்கதன -- ; 袋 齋 ரி மத்திற் 1015 54 அடியாமனஞ. இரத மான IO50 I26 அடியில்விடாப் 1203 عليه இரவினிடை II35 304 அடைபடTது IO全「7 II & வெ --- அதலசேட Jび56 I38 இரவொடும்பக I FBG 306 அப்படியேழு 12ᎺᏎ 496 |" முமி 1217 52 4 அமலவாயு IO48 1Ա = டிே 1137 308 அயிலின்வாளி 1049 124 குழலைத 1023 7+ அயில்விலோச I2O5 ஒ8 இருநோய் மலத் 1218 526 அரிசன பரிச IOI3 50 |9 1075 I7+ அரிய வஞ்சக II 28 28+ LDKIRIKA) I 138 312 அருக்கி மெத்த 1206 500 | இருவினைக IO-22 00 அரும்பினாற் I2O7 502 | இலகிய வேலோ 1139 314 ப்புலாற் 1208 504 இலகி யிருகுழை 700+ 24 அளகநிரை 109.4 20-f வேலெனு 1011 ## அளக பார 1209 506 மறை விதங் 1279 528 அனகனென 1095 20Շ உமையெனு II fo 316 ஆசார வின IAI () 508 உம்பரா I IOS 228 ஆசைசூர்பத்த 12 II 510 உரைதரு பரசம IOI of 52 ஆசைக்கொளுத்தி 1212 31 I உரைத்த பற்றுட 1141 320 இசைநேச 1273 316 | உலகத்தினில் II of 2 322 ஆராத காத II29 288 கதறிய்மு 1143 3.26 ஆராதன II.30 290 ன் முறை ஆல மேற்ற 1214 518 யோர்க்கு 1093 2U12 ஆலா II.3.I 292 உறவு சிங்கிகள் II off 328 ஆலுமயில் 1215 520 உற்பாதப்பூ III Q 260 ஆவி காப்பது 998. 10 | ஊனுந் தசை I038 ILJA னாத ஞான II.32 200 தானா IO.'s I ILME ந்த ஏறுங் I (J77 I 7s, ஊனே றெலும்பு 1220 530 மருவுஞ் 1133 298 ஊனோடு II.45 332