பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/86

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

VH முருகவேள் திருமுறை 17 திருமுறை கணிக் குதலைச் சிறுக்குயிலைக் 雳荔 குலப்பதியிற் களிப்பொடுகைப் பிடித்தமனப் பெருமாளே (30) 1025. புது வகையிற் பாட ததத தனதனன தானத தான ததத தனதனன தானது தான தத்த தனதனன தானத் தானத் தனதான த்து மணிபணிக ளாரத்_தாலு Cዖ மொய்த்த மலைமுலைகொ டேவித் தார முற்று மிளைகுருயிர் மோகித் தேகப் பொருமாதர். முற்று_மதிமுகமும் வானிற் காரு மெர்த்த குழல்விழியும் ಕ್ಷೌರಿ றோளு tமுத்தி தகுமெனும்வி னாவிற் Urಳ್ವ டைமுழ்கிப், புத்தி கரவடமு. லாவிச் சால மெத்த மிகஅறிவி லாரைத் தேறி பெர்ற்கை புகழ்பெரிய ராகப் பர்டிப் புவியூடே பொய்க்கு ளொழுகியய ராமற் போது ம்ொய்த்த கமல இரு தாளைப் பூண பொற்பு மியல்புதும்ை யாகப் பாடப் புகல்வாயே! பத்து 當"盟 ணோடத் தோளிர் = பதது மை'?! வர்ளிக் கேசெய் பச்சை முகில் x சதுர வேதத் தோடுற் றயனாரும். "குதலை கொச்சை மொழிச்சி, குதலையிசை திருப்புகழ் 728, 975, f முத்தி தகும் எனும் வினா. இது "மணி நகை யாரே தெய்வம் வாக்குபதேசம், கொங்கைத் துணை குரு பீடம் பாதத் துணைவருடுவதே பூசை அணைவது முத்தி, ஆசான் இன்னமும் அறியாப் போலும் கணிகையர் முகத்திற் கூறுங் காமனா கமங்க ளென்றான்" - எனவரும் திருக்குற்றாலப் புராணப் பாடலை நினைவுறுத்தும் (மந்த மாருத 41).

  1. இர் பத்தும் = சர் பத்தும் = இரு பத்தும் x சதுரம் மறை தான் துதி செய்து வணங்கும்.

மாமறைக் காடு - சம்பந்தர். 2-37-1.