பக்கம்:மென் பந்தாட்டம்.pdf/148

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


-τν །ཕེ་རོ༦༦ ། ஆசிா - டி சா -יישנפג - - - அடித்தாடுபவர் முதல் தளத்தை அடைகிற வரையிலும் அவரை வெளியேற்ற முடியாது; 2. பந்தடித்தாடுபவர் மீது 'மூன்றாவது அடி (Three strikes) யென்று நடுவர் கூறிய பொழுது; 3. அடிபட்டுப் போகும் பந்து அல்லது தவறான அடி சரியாக பிடிக்கப்பட்ட பொழுது; 4. உள் ஆடுகளத்தில் பறக்கும் பந்து விதி (In Fly Ball) அனுசரிக்கப்படும் பொழுது; 5. வீசியெறிந்த அல்லது குறிபார்த்து எறிந்த பந்து தவறான எல்லைக்குள் தடுக்கப்படாமல் அல்லது தடை செய்யப்படாமல் சென்ற பொழுது; 6. வீசியெறிந்த அல்லது பந்தெறியால் செல்லும் பந்து நடுவரின் மேல் தாக்கும் பொழுது; 7. வீசிய பந்து தடுத்தாடுபவரின் பின்னால் சென்று சரியான ஆடுகளத்தின் உள்ளே தங்கியிருக்கும்போது; 8. சரியான பந்து தடுத்தாடுபவரின் மேல் பட்டோ அல்லது கடந்தோ சென்று நடுவரின் மீதோ அல்லது தள ஒட்டக்காரரின் மேல் படுகிற பொழுது; 9. சரியான பந்து தவறான எல்லையில் நிற்கும. நடுவரின் மேல் படுகின்ற பொழுது; 10. தள ஒட்டக்காரர்கள் தங்களுக்கு அனுமதிககப, பட்ட தளத்திற்குச் சென்று அடைந்து, தடுத்தாடுபவர் தவறான முறையில் அடித்த அல்லது வீசிய பந்தைப் பிடிக்கும் பொழுது: 11. தள ஒட்டக்காரர் முன்னோட்டக்காரரைத் தாண்டி ஒடியதற்காக வெளியேற்றப்படுகிறபொழுது; i