பக்கம்:மென் பந்தாட்டம்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


எஸ்.நவராஜ் செல்லையா હો- 19 - ஆட்ட முறையை உடையது' என்கின்ற காரணங்களே, பொதுமக்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் காந்த சக்தியாய் இதற்கு அமைந்திருந்தன. பொதுமக்களின் பார்வையில் பட்டு, அது பிடித்தும் போய்விட்டால், அதன் பெயருக்கும புகழுக்கும் பஞ்சம் வருமா என்ன? புகழ் பரவியதோடு பெயரும் பரவியது. அதாவது, ஒரு பெயரோடு நிற்காமல், அந்தந்த இடங்களில் அவரவர்கள் விரும்பியதுபோல, இந்த ஆட்டத்திற்கு செல்லப் பெயர்கள் அமைந்து விட்டிருந்தன. அந்தப் பெயர்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள். வேறெந்த ஆட்டத்திற்கும் இவ்வளவு பெயர்கள் இருந்ததில்லை. 1. பூனைக்குட்டிப் பந்தாட்டம் (Kitten Ball) 2. G|LTCupg|IGLITâ€5L Ljääsil Lib (Recreation Ball) 3. பொழுதுபோக்குத் தளப் பந்தாட்டம் (Recreation Base Ball) நேவிப் பந்தாட்டம் (Navy Ball) Lb3-65ðf'Lu Lubģ5Tl | lb (Pumpkin Ball) &g,17L Ljäässl'. Lib (Diamond Ball) டிவிலைட் பந்தாட்டம் (Twilight Ball) Ld6ąLisbģ5Tl | lb (Mush Ball) @Loairl shorl Lib (Soft Ball) 10.Quds;156m Lågåm Lib (Soft Base Ball) 11...e5(5&ami Läärl Lib (Play Ground Ball) 12.உள்வெளிப் Lisbästl Lib (Indoor Outdoor) 13. Gussbræsir gorri'il sign Lib (Lady's Base Ball) 14.சேனைப் Lisāghirl Lib (Army Ball) .