பக்கம்:மென் பந்தாட்டம்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


எஸ்.நவராஜ் செல்லையா హ్రీ 29 பந்தாட்டத்தில் இரண்டு தளங்களுக்கிடையே உள்ள துரம் 60 அடியாகும். 2. அடுத்த வேறுபாடு பந்தெறியும் தூரத்திலிருக்கிறது (pitching Distance). 356TL's Lisāghsil L 3,369, LjäGløgju. நிற்கின்ற துரம் 60 அடி 6 அங்குலமாகும். மென் பந்தாட்டத்தில் பந்தெறியாளர் நின்று எறியக்கூடிய தூரம் 46 அடியாகும். 3. தளப் பந்தாட்டத்தில் பயன்படுகின்ற பந்தின் எடையானது அது சிறிய அளவில் உள்ளது. அதன் எடை 5 அவுன்சிலிருந்து 5% அவுன்சுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் மென் பந்தாட்டத்தில் பயன் படுகின்ற பந்தானது பெரியதாகவும் எடையுள்ளதாகவும் அமைந்திருக்கிறது. இதன் எடை 6 அவுன்சுக்குக் குறையாமல் 6% அவுன்சுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். சுற்றளவானது 11 7/8 அங்குலத்திற்குக் குறையாமல் 12 1/8 அங்குலத்திற்கு மிகாமலும் அமைந்திருக்க வேண்டும். 4. தளப் பந்தாட்டத்தின் பந்தடி மட்டையைவிட மென்பந்தாட்டத்தின் பந்தடி மட்டை அளவில் சிறியது. எடையில் குறைந்ததாகும். இதன் நீளம் 34 அங்குலத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அதன் அகலப் பரப்பானது 2 1/8 அங்குல விட்டத்திற்கு மேல் போகாமல் அமைந்திருக்க வேண்டும். தளப் பந்தாட்ட மட்டை 42 அங்குல நீளத்திற்கு மிகாமலும், அகலமான பகுதியில் 2% அங்குலத்திற்கு மேல் போகாமலும், 34-39 அவுன்சுக்குள்ளான எடையிலும் இருக்க வேண்டும். 5. தளப் பந்தாட்டத்தில் 'முறை ஆட்டங்கள்’ (Innings) 9 ஆகும். மென் பந்தாட்டத்தில் 5 முறை ஆட்டங்களே உண்டு.