பக்கம்:ராஜாம்பாள்.pdf/202

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வள் ஜாம் த செல்வத்தை அது:விக்கக் முேன் ஒருவன். அவனுடைய திட்டத்தில்

 -:      கோல்லு ப்.இ.கிருன், r தி என். திகைப்பு விற்படுகிறது.

அம்பலப்படுத்

* ... . --- { : * வின் சூழ்ச்சிக தி கி பாதி a  : o o , நி பும் கேசவிங்தன் விடுவி  
x: இதை தேதி,


ப்பாக்கியைக் கா “3. . g

. . . **: fகளே விரட்டுகிறாள் ன் .தி தி F
: . - . முரடர்களிடமிருக்து f ; : “

ம் கோவிக்கன் தப்புகிளுர், பணக்காரச் சி

 1. . - s
 • ... z * @_.. ஒருவனுக்கு மயக்க முட்டிக் காலேயும் கைை கட்டித் க்கிச் சென் , துப்பாக்கி முனேயில்

- , , .{ ! ல் கையெழுத்தி வாங்கிவிடுகிரு.ர்கள். வரலாஅம் முடிவும் சமைாகப் பின்னி k.” . . . ‍  ; AeeAMAeeAMMMAMeeee eAMMMAMMMAMMAeMMAAAA 597

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:ராஜாம்பாள்.pdf/202&oldid=684744" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது