பக்கம்:வானொலியில் விளையாட்டுகள்.pdf/142

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1 40 அத ை தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று பரந்த மனப்பாங்கு ன் பாட முடிந்தது. வாழ முடி நித்து : ால் லோ ம் சுற்றத்தார் என்ற ஒப்புக் கொண்ட நெஞ்சால் தான் எதனையும் பகிர், து அ ளிக்க முடியும். உலகம் பந்து விரிந்து கிடப்பது உண்மைதான். ஆளுல் i உ ை வ ச . . பின் தி ே ஒன்றி .ெ ருங்கி வாழ்ந்தனர் . அது பண்பட்ட அறிவின் முதிர்க சியால் வந்ததாகும். ஒர் அறிவு உயிர் கல் ஆறறிவு உயிர்கள் என்று ,தனர் துை முன்னேர். பு லுககம் பிரசி திற்கும் ஒரறிவு. சங்குக் கும். சிப்பிக்கும் ஈர வு. எறும்புக்கும் க ையானுக் கும் மூன்றறிவ. தும்பிக்கும் வண்டு க் கம நான்கறிவு. பரவைக்கும் விலங்குக்கும் ஐந்தறிவ. பகுத் துணரும் கி.குவது அறிவு பெற்ற . . றிவு گاهی 6 ژ) به زی) گراز ne of இந்த அறிவை வைத்துக் கொண்டுகான் மனிதன் உலகை ஆட்டி ப் படை க்கிருன். ஆட்டி ப் படை ட்பவனே ஆசைப் பட்டால் உயிர்களைக் கொல்வது வாடிக்கை, வெறும் வேடிக்கை என்ால். அதை ஆணவம் என் தா அறியாமை என்பதா? அறிவிருந்தும் அலட்சியப் படுத்தும் அகம்பாவம் என்பதா ? அதளுல் தான். உயிரைக் கொள்வது பாபம் என்று கூறிய வள்ளுவர், பல்லுயிரையும் ஒப்ப வேண்டும் என் ருர். எப்படி ? பகுத்துண்டு பசித்த உயிர்கட் குப் பகிர்ந்து தருதல் எல்லா தம காரியங்களிலும் தலை சிறந்தது எனறு பேரறிஞர்களே ஏற் க் கொண்ட உண்மை என்பதால், பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம் I வேண்டும் என்ருர் . ஒளவைப் பாட்டி சித்து வ நகிாள். எதிரே ஒ , உழவன் வருகிருன் பசிக்கு உணவு கே. கிாள் அவன் தன் வீட்டிற்கு அழைததுச் சென்று, திண் அணயிலே அமரச் செய்து வீடடி ப்