பக்கம்:வானொலியில் விளையாட்டுகள்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4 இாந்த போதிலும் தாழ்ந்து போகவில்லை. பிழைத்துக் கொண்டேன். "ஒரு எழுத்த ள ன் எழுத்தை நம்பி இந்த நாட்டில் வாழ முடியாது. அதுவம் தமிழ் நாட்டி வாழ முடியாது’ என்று எழு க்கா ளர்கள் நம் பினர். எல்லோரும் அதையே திரும்பத் திரும்பக் கூ றி வந்தன. அதனுல் எழுத்தை ஒரு பொழுது போக்காக, இரண்டாவது பணியாகக் கொண்டு பல எழுத்தாளர்கள் இருந்க நேரத்தில், ைது முழு நேரப் பணியாக அதிஇம் யாரும் ஏறெடுத் ப் பார்க்காக இங்கத் துணிையதை வி ளேயாட்டுத் துறையில் நான் எழுது: முயற்சியில் ஈடுபாடு கொண்டதைக் கண்டு, என் ஜனப் பார்த்தவர்கள் எல்லோருமே பரிதாபப் + பட்டது இயற்கைதான். கஷ்டப்பட்டு எழுதி, கஷ்டப்பட்டுப் பணம் சேர்த்து - புத்தகம் வெளியிட்,ே அதி இன அச்சிட்டு, விற்கின்ற எல்லா பொறுப்புக்கக யும் நானே ஏற்றுக் சொண்டதால், எனது இ ல ட் சி . த் ைத இன்று ஓரளவு எட்ட முடிந்திருக்கிறது. எழு த்தே ■軍 டு என் பணி கின் 盘 போய்விடக் கூட ாது என்று :னத்த வ | ளுெவி நில யத்தினர். அவ்வப்போது ஆன அழைத்து, விளேயாட்டுக்கள் பற்றி பேசுமாறு: பணித்தனர். (1Ր:Ե yfir முதலா க என க் ● இந்த அரிய ஆதர:ை அளித்தாள் திரு. கிருஷ்ண சுவாமி அவர்கள். சென்னை வாைெலி நிலயத்தில் வாெ குலி இயக்குனராகப் பதவி வகி, திருந்த அவர்கள் என் ஆர்வத்தைய என். *I (11 த்தாறலே II |ti கண்டு, வானெலியில் தெ: L. ர்ந்து பேசிடும் வாய்ப்பினே அளித்து, வாழ்த்தித் தொடங்கி |