பக்கம்:வானொலியில் விளையாட்டுகள்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


65 75,000 பேர்களுக்கு மேல் அமர்ந்திருத்து பாக்கின்ற, ஜவகர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் இன்னும் ஒரு மகத்தான, சாதனையுமாகும். - பத்தாயிரம் பேர்களுக்கு மேல் சீருடை பற்ற உதவி வளர்கள், மற்றும் அதிக ாரிகள் கொடு உற்சாகமான ஒத்துழைப்பினுல் ஆசியப் போட்டிகள் மிக அமைதியாகவும், மிக அருமையாகவும் நடைபெற்றுக் கொண்டிரு க்கின்றன. இதன் காரணமாக அதிகமான புது சாத%ணகள் டைக்கப் பட்டும் இருக்கின்றன. பல்லாண்டு காலமாக, பயிற்சி பயிற்சி என்று கங்களது வாழ் நாட்களைப் பயன்படுத்தி உழைத் வீரர் கள் வீராங்கன் களின் உற்சாகமான போட்டிகளே, நேரி காண ஒர் அரிய வாய்ப்பு. கடின உழைப்பு கட்டாயம் வெற்றியே தரும் என்று தம் மவு கனே நேரிலே பார்த்து நம்ப ை ஹக்கின்ற சாட்சியாக அமைந்த வீரக் காட்சிகள். - ---,

  • -

இந்தியர்களுக்கு நிறைய திறமை இருக்கிறது. அை க வள இது மேலோங் கச் செய்யும் பயிற்சி முறை களும் முய வழிகளும் தான் இங்கே இல்ல என்பதைக் கண்கூடா கக் காட்டி உணர்ச் துகின்ற உண்மை நிலையும் - உண்டு - ஆமாம் : நாம் செலவழித்திருக்கின்ற பல கே. டி ரூபாய் கள் படைததிருக்கின்ற தினேழு விளைய சட்டரங்கங்கள்: பரப்பி இருக்கின்ற விளேயாட்டு ஆர் . கி. கன்; மக்களின் மத்தி யிலே ஏற்படுத்தியிருக்கும் மறு மலர்ச்சிக ைஎல்லாம், இந்திய ம ைரிைலே, இளைஞர்களிடையே, எதிர்கால வாரிசு களிடையே விளையாட்டு உற்சாக விதையை ஊன்றி யிருக் கின்றன. விதையை வி தத்து விட்டு. மறுநா ளே வி:ன சலே எதிர் பார்ப்பது விவேகமாகாது. பழு க்கும் க ைலம் ്ട് து வரும் .