பக்கம்:விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


15 பந்து என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒன்றுதான். ஆளுல், நம் நாட்டுப் பந்து, பெண்களின் மென்மையான கைகளுக்கேற்ப, பூக்களில் ஆக்கப்பட்ட பந்தாகவே பரிணமித்திருக்கின்றது. பந்தாட்டம் பெண்களுக்குரிய ஆட்டங்களில் ஒன்ருகும். மேல் நாடுகளில் ஆண்கள் ஆடக்கூடிய விளையாட்டுக் களில் பந்து இடம் பெற்றிருந்தாலும், பூப்பந்தாக இல்லாமல் கடினப் பந்தாகவே காட்சியளிக்கின்றது. என்ருலும். பந்து எல்லாம் உருண்டை வடிவமாகவே அமைந்திருக்கின்றது என்பதையும், அது காலம் தந்த கற்பனையின் வடிவால் பிறந்து, அடுத்தடுத்து வந்த அற்புத அனுபவத்தினுல், கனிந்து, இன்று துள்ளி ஒடும் தன்மையிலே மலர்ந்து வளர்ந்திருக்கிறது என்பதே பொருந்தும். என்று பிறந்தது. எங்கு பிறந்தது பந்து என்ற கேள்வி களுக்கெல்லாம் ஆதிகாலந் தொட்டே பிறந்தது என்ற ஒரு விடையோடு நாம் திருப்தியடைந்து விடுகிருேம். இன்று சிறந்த விளங்கும் விளையாட்டுக்கள் அனைத்திலும், பந்து இல்லாத ஆட்டமே இல்லை என்ற அளவுக்கு பந்து இடம் பெற்றிருக்கின்றது. அந்தப் பந்துகளின் அளவு 1: அங்குல விட்டத்திலிருந்து 6 அடி விட்டம் அளவுள்ளது வரை பெரிதாக அமைந்திருக்கின்றன. ரக்பி" என்ற ஆட்டத்திற்குரிய பந்து மட்டுமே தேங்காய் வடிவம் கொண்டதாக உள்ளது. மற்ற எல்லா ஆட்டத்திற்குரிய பந்துகள் அனைத்தும் உருண்டை வடிவானவையே. பந்து சள் பலவிதம் என்ருலும் மக்களுக்காகப் பயன் படுவதில் ஒரேவிதமாக, ஒரே இனமாக, ஒரே தரமாக இருந்து, மக்கள் இனத்தை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்து கின்றன. மக்கள் மனதை மகிமைப்படுத்துகின்றன.