பக்கம்:விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


66 யாரோ ஒருவர் அவசரமாக சாப்பிடும்போது சோறு விக்கிச் செத்தான் என் ருல், "சாப்பிட்டால் விக்கிக் கொள்ளும்; நாமும் செத்து போவோம்” என்று யாரும் சாப்பிடாமல் இருப்பதில்லை. பட்டினி கிடந்து பாழாவதில்லை. ரயில் பிரயாணத்தில், தடம் புரண்டால் நசுங்கிப்போய். விடுவோம் என்று பயந்து கொண்டு யாரும் ரயில் பிரயாணத்தை நிறுத்தியதில்லை. நிர்தாட்சண்யமாகப் பேசியதுமில்லை. ஆகவே, செய்பவரிடம் தான் பழுது இருக்கிறதே தவிர; பயன் தரும் பொருளிடத்தில் அல்ல என்பதை நாம் முதலில் உணரவேண்டும். இரும்பு கோனினல் எதற்கும் பயன்படும், கரும்பு கோணிகுல் அது தன் சுவையில் குன் ருது. அரும்பு. கோணிகுல் மட்ைடதை மறக் குமோ ! ஆன ல் நமது நரம்பு கோணிகுல் என் ன நடக்கும் என் பல த கொஞ்சம் சிர்தித்தும் பாருங்கள். உடற்பயிற்சியின் நோக்கமானது, நரம்புகளே இரும் டென வலி ைம யூட்ட வும் , அரும் பெண மணக்கவும், கரும்பென சுவைக்கவும் போன்ற த ன் ைபயில் செயல் டுவதே தவிர வேறு எதற்கும் அல்ல என்பதை நாம் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும். உடற் பயிற்சியானது உடல் உறுட்புக்களின் இயக்கத் தோடு, சுவாச முறையில் மேலும் விருத்தியடையச் செய்யும் அரிய முயற்சியில், வெளியில் திரியும் வளியினை வாங்கி, வயத்தில் அடக்கி நிலைத்திருக்கிற பயிற்சியாகச் செய்யப்படு கிறது. அதாவது, வெட்ட வெளியிலே உலா வரும் காற்றினை அதிக அளவில் உள் மூச்சாக இழுத்து, ைவசமாக அடக்கித் தேவையில்லாத காற்றை வெளி.ே விட்டு விட்டால், பளிங்காக உடல் உளடளக்கும். உரோமம் கறுக்கும்; உறுப்புச்