பக்கம்:விளையாட்டுக்களுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


I 7 எ னு ம் அமெரிக்க உடற்கல்வி இயக்குனர் அவர்கள் ஆவார்கள். அமெரிக்காவில் உள்ள கோலியோக் கல்லூரி யில் பணியாற்றிய அவர், ஒரு புதிய மன்மையான, அதே சமயத்தில் இதமான இனிமையான ஆட்டம் ஒன்றைக் கண்டு பிடிக்கின்ற ஓர் அவசியமான அவசர நிலைக்கு உந்தப்பட்டார். - ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்த போது, மின்டன்’ (Minton) என்ற ஆட்டம் அவரது கவனத்தைக் கவர்ந்தது. அந்த ஆட்டம் ஜெர்மனி யில் ஆடப்பெற்று வந்த d%LIToiv$ 1rró) (Faust Bail) எனும் ஆட்டத்தின் வழிமுறைகளேத் தழுவிய தாகும். மின்டன் ஆட்டத்தில் பயன்பட்ட பொருட் கள். நீண்ட கைப்பிடியுள்ள மட்டைகள் (Bats), கம்பளி நூலால் ஆன பந்து, ஏழு அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த வலை. அதனைக் கண்ணுற்ற மோர்கனுக்கு புதிய தோர் யோசனை பிறந்தது. மட்டையை ஆட்டத்தில் நீக்கிவிட்டு, கையால் பந்தை அடித்தாடில்ை நன்ருக இருக்கும் என்று நினத் தார். அதனையே முடி வாகவும் எடுத் தார். ஆல்ை கையால் அடித் தாடு வதற்கேற்றவாறு பந்து இல்லையே! என்ன செய்வது? வி -2