பக்கம்:விளையாட்டுக்களுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி.pdf/85

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


8.3 படைத் தவர்கள் மற்றும் உடல் உழைப்பில் அதிகம் ஈடுபடாமல், அறிவு சம்பந்தமான, கலாசாரத் தொடர்பு மற்றும் கலை நுணுக்கம் போன்றவற்றில் பெருவாரியாக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் அனைவரும் சென்ருர்கள். - இந்த லீசியம் என்ற கிரேக்கச் சொல்லினை, பிரெஞ்சுக்காரர்கள். லீசி (Lycee) என்று உச்சரித் தமன гi . இதனை இலத்தின் மொழியில் வீசர் (Licere) என்றனர். மேலும், பிரெஞ்சு மொழியில் y லாப்சர் (Loisir’a7 àr d)1ub கூறினர். அதிலிருந்தே ஆங்கிலத்தில் வீசர் (Leisure) என்று உருவாகி வந்திருக் தி நிறது. இத்தகைய ஒய்வு என்ற சொல்லுக்கு அவர்கள் கொண்டிருந்த விளக்கமானது, எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் உட்படாமல் தன் விருப்பம் போல, தன்னிச்சையாக செயல்படு வது ,ா ன் H ol ன் s!) ᎣᎣI fr o 'தன் விருப்பம் போல் செயலில் ஈடுபடும் நிலையே ஆய்வு என்பது என்று அரிஸ்டாடில் என்ற தத்துவ வாணியும் பிர்ை. -* 'ஒரு குறிப்பிட்ட பயன் கருதி, வலிந்து செயல் படும் வேயிலிருந்து, வேறுபட்ட ஒரு இத ΙΟΠΤΦδΤ பணி என்று ஒய்வினுக்கு மேலும விளக்கம் கூறிஞர்கள்.