பக்கம்:விளையாட்டுக்களுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி.pdf/85

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


83

படைத் தவர்கள் மற்றும் உடல் உழைப்பில் அதிகம் ஈடுபடாமல், அறிவு சம்பந்தமான, கலாசாரத் தொடர்பு மற்றும் கலை நுணுக்கம் போன்றவற்றில் பெருவாரியாக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் அனைவரும் சென்ருர்கள்.

இந்த லீசியம் என்ற கிரேக்கச் சொல்லினை, பிரெஞ்சுக்காரர்கள். லீசி (Lycee) என்று உச்சரித் தனர் . இதனை இலத்தின் மொழியில் லீசர்(Licere) என்றனர். மேலும், பிரெஞ்சு மொழியிலலாப்சர் (Loisir) கூறினர். அதிலிருந்தே ஆங்கிலத்தில் லீசர் (Leisure) என்று உருவாகி வந்திருக்கிறது.

இத்தகைய ஒய்வு என்ற சொல்லுக்கு அவர்கள் கொண்டிருந்த விளக்கமானது, எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் உட்படாமல் தன் விருப்பம் போல, தன்னிச்சையாக செயல்படுவதுதான் என்றனர்.

'தன் விருப்பம் போல் செயலில் ஈடுபடும் நிலையே ஓய்வு என்பது' என்று அரிஸ்டாடில் என்ற தத்துவ ஞாணியும் கூறினர்.

'ஒரு குறிப்பிட்டபயன் கருதி, வலிந்து செயல்படும் வேலையிலிருந்து, வேறுபட்ட ஒரு இதமான பணி' என்று ஒய்வினுக்கு மேலும் விளக்கம் கூறிஞர்கள்.