பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/40

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


'. யாட்டுச் சிந்தனைகள் 3 &

F. o * * ". o லக் 1'Ꮒ II கவே !

м, а, கலைக்காகவே என்பது போலவே, விளேயாட்டு என்பதையும் விளையாட்டுக்காகவே று உணர்ந்து விளையாட வேண்டும். பிறரை ,'.ணப்படுத்துவதற்காக விளையாடக் கூடாது. மகிழ்ச்சியில் எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டு களோ, அந்த அளவுக்கு எதிராட்டக்காரர் ~~п | I) கிழ்ச் சியடையும் ©Ꮧ ண்ணமும் விளையாட

வோ ( 1, 1 i).

1. |, டுவா

மன் செய்து சீர் தூக்கும் கோலாக, காய்தல், , 1, ി அகற்றி ஆய்ந்தறியும் அறிஞராக, மெய் , , , ) பாராது ஆட் டத்தை நடத்துதற்கும், |வ முறையில் கட்டுப்படுத்துதற்கும் அதிகார | | வான உரிமை பெற்றுக் கடமையுடன் | ன்றவரே நடுவராவார்.

நிற || || |ம் :ெ ாரு மையும்

("I шт і лф. ஆட்டங்களை நடித்துவது, ஆட்டிக் காயா கருக்கிடையே திறமையை வளர்க்கத்தான். பெருமையை வளர்க்க அல்ல என்பதை ஆட்டக் கார்கள் மற்றும் மேலாளர்கள் உணர்ந்து கொண்டால், ஆட்டத்தில் அசம்பாவிதம் ஏற்படா

த்ெ து விடலாம் அல்லவா!