பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/42

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


|, ... 111 ti :) செல் லையா * 4 È

o

ல் ஒ () பையல்ல! மெய்!

டலப் பற்றி பலர் அறிந்து கொள்ளாமல் பிரெனும் சரக்கினைக் கொள்ளும் காயப்பை, வெறும் மாயப்பை' என்று மடத்துச் சாமியார் க.".ாப் போல, ணே பேசி பொழுதைக் கழிக் முனர் உடலானது ஒரு காயப்பை மட்டுமல்ல. கல விதமான இன்பங்களையும் அள்ளித் தருகின்ற பப்பை' என்பதையும் ஏனே எல்லோரும் .ெ i , மறந்து விடுகின்றனர்.

1. போக்கும் விளையாட்டுக்கலை

மனமெனும் வயலை அனுபவ ஏரால் உழுது; அனுபவத்தால் பெற்ற அறிவு எனும் நீரைப் ந்ெதனை எனும் பரம்படித்து, நல்நோக்கம் பயிரை நட்டு; சுயநலம் எனும் களை நீக்கி; இப்பாடு எனும் வேலி போட்டு, காலமெல்லாம் மையுடன் காத்து நின்ருல் தான் சுகம் எனும் விளயும். சுவை இன்பப்பயன் விளையும். , , ,கைய அரிய பணியான மன வயலைப் பண் , , தும் பணியில் தான் விளையாட்டுக்கலை பயன்

(1, வருகிறது.

வா 1.கையின் வழிகாட்டி!

|l, ri 11) 001. வாழ்வுக்கு வேண்டியவை நோக்கம், பக்கம், இணக்கம், ஒழுக்கம்,பழக்கம்,விளக்கம். ..ா எல்லாம் விளையாட்டுக்கள் நமக்கு ா அனுபவ வழிகளைத் திறந்து, ஞான ஒளி

திகழ்கின்றது .