பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


== * , , if | ff | i,\,; ந்ெதன கள் 45

க | வ11 ழ்கின்ருர்கள். மாதவம் பெற்றவர்கள்

) , இலவச சீதனத்தைப் பெறுகின்ற அபாய கலேயைக் கற்றிருப்பவர்கள் விளையாட்டு தான். இந்த சீதனக் காற்று விளையாட்டு ச கா ), தில் அல்லவா கிடைக் கிறது . அதை அளவு பெறவும் பெற்று மகிழவும் கூடிய பயும் வசதியையும் தருகிற இடமாக

அ ஆடுகளம் பயன்படுகிறது!

துபையின் முகம்

வ11 த முதுமையடைந்து விடுபவர்கள், H. H. f. of 1 || பலவீனத்தாலும் அறியாமையாலும் தான் சா | ய | l) கூறு அறிஞர் கள் கூறுகின்ருர்கள். ப காலத்தில் உடல் நலிவு அதிகமில்லாமல், ப்வே ம்ெ வலிவோடும் ஒரு சிலர் வாழ்கின்ருர் சித் 11 எண்முல், அவர்கள் இளமையில் ஒழுங்குற 1ா | வ | ழ் ந் தி ரு க் கி ன் ற ன ர் என்பதே 1, ... 11 கும். இளமையில் ஒழுங்காக உடலைக் கா , , வருவ து, பேங்கில் பணம் போட்டு வருவது வரும் வட்டியுடன் வளர்ந்து வருவதுபோல, அl ஒழுங்கு முறை முதுமையில் கைகொடுத்துக்

கா கி , ) , .

to 1 . . ப் || || கு

, டைப் படகை வைத்துக் கொண்டு உல்லா யாம் போக முடியாது ஒழுங்காக ஊர் * M in பு1. (}, ர முடியாது. படகு திடமாக தரமாக துருக்க வேண்டும். அது படகோட்டியின் திறமை ா ப|ப க! மையுணர்வையும் காட்டுவதாகும்.