பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- to of ந்ெ o, னேகள் 47

1ாக்கியம். இதில் எது குறைந்தாலும் மனிதன் | ய வாழ முடியுமா? கொஞ்சம் எண்ணிப்

i +-+ | mh ni 'r, mji .

| வ துக்கு அருகில்

_வில் ஆற்றல் உள்ளவர்களே உள்ளத்தில் பிக்கவர்களாக வாழ்கின்ருர்கள். உள்ளத் ஆற்றல் உள்ளவர்களே விடாமுயற்சியாக = 1 = H | | | || புெ யல்படுத்தி வெற்றி 8Tതു கின்ருர்கள். மாமும், திட சிந்தனையும், திடமான செயலும், |ா வறு க்கு அருகிலே அழைத் துச் செல்லும்

பார்களாகும்.

    • 1 மனியும்

பாரியைக் Ꭿ❍ ☾ க்கித் துவைத்தால் தான் நீங்கித் துய்மை பெறும் மேனியையும் காக்கிப் பயிற்சி செய்தால் தான், உடலில் கசடுகள், அசடுகள் வெளியேறும். உடலின் து 11, 11) புறமும் துய்மை பெறும்.

வம் விளையாட்டு வீரனும்

கம்பனத் திறன் நிறைந்தவர்களாக விளங்கும்

கள் யாரு ம் உருவாக்கப் படுவதில்லை அா கள் இயற்கையாகவே பிறக்கின்ருர்கள். அது வே, விளையாட்டு வீரனும் உரு வாக்கப்படு

இயற்கையாகவே பிறக்கின்ருன்.

தவறும் தகுதியும்

தவறு செய்கிறவன் தன் குறையைப் புரிந்து பொள் கிருன். அதைத் திருத்திக் கொண்டு சரியான