பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/50

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தர் அ H | | | || l, of *r)/i, தனி.ாக ள் 4 9

= | l வா) கவே கருதப்படுவான். அவன் வாழும் இல்லமும் பூலோக சொர்க்கமாக அ. ப மாறி விடும்!

TH H. ச, ..", , »: Ոt II Ո

பாத்தில் தீய நினைவும், உடலில் தீய செய ப புறமும் எரியும் மெழுகுவர்த்தியாக * "a sh தேய்த் து விடுகிறது. அந்த சமயத்தில் 青華 華 செயல்களே காலத்தின் கட்டளையான 11 ஆ ைம வேகத்தில் வரச்செய்து, உடலை ப 11 1, வைத் துக் காத்து பயனளிக்கிறது.

華劃 | | | | | | | | | | ** ol) or 1)

ைெறந் , உடல் நலமும், நிலையான இன்பமும், Г лін і ஆயுளும் தனக்கும் வேண்டும் என்று ா, ப 1, மனிதர் இந்த உலகத்தில் யாருமே 1. அது தான் உண்மை. விருப்பத்தை நிறை பிக் கொள்ள வழிகளை உணர்ந்து உழைக்கத் т, и / / '/, இருக்கின்றவர்கள் எத்தனை பேர்?

புயா () வர்கள் முடித்துக் கொள்கின்ருர்கள். i ] , ii |லாதவர்கள் மடி த் துக் கொள் கின்ருர்கள் o

ாணிரில் விழாமல் நீந்த முடியுமா? வாழ்வின் இன்பமும் அப்படித் தான்.

லுக்கு உற்சாகம்

நமக்காக நாளெல்லாம் உழைக்கிறது நமது டல் அது என்ன நம்மை செண்ட் வேண்டும், ல் க் உடைகள் வேண்டும், ஜம்மென்று சவாரி

so I