பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- ச் ஆ H H = H . | #, i */ ||| o, ஃவ „'/, ள் 5 5

, , திப் பார்த்தால் குதிரையும் உதைக்கத் பயும். ஆகவே, எதிராட்டக்காரர்கள் - காறுமல் நடந்து கொள் வது மனிதாபி

, ப ம | ரு து இனிய E.J. ண்பாடுமாகும்.

ச . நா

ா நேராக நடந்து செல்லுமாறு யாரா ப. விட முடியாது. நல்ல முறையில் ஆட - கவு முடியாது. ஆயிரம் ஆண்டுகள், பனிமலை , 1, லூம் காக்கையின் நிறம் மாறிப் 1 . . . கேன விட்டு வளர்த் தாலும் வேப்ப வி இனிக்காது வளைந்து போன நெஞ் நெறியும், போக்கும் நேர்மையாக ஆகி வருக ஆடும் குணத்தினரைத் திருத்த || , ற்பதை விட, தவிர்த்து விடுவது, 1 . . ப தவிட நேரத்தையும் நினைை வயும் அசிக்க அல்லவா!

பா ) து?

மிகுந் த நமது இனிய உடலை எந்திரம் பல வியக்கி, ஏவலர் போல விரட்டி வாழ்ந்து - ப என்று யாராவது வாழ முற்பட்டால், 青事 வா| க்கையில் சேராது. நல்ல வாழ்க்கையும் ஆக நெருக்கமாகப்பழகிக் கொண்டிருக்கிருேம் - வெறுலே யே நாம் மிக நெருங்கியும் இகழ்ந்தும் அ | | | lட முடியாது என்று நெருப்பையும், பாம் பை, லிங்கத்தையும், அரசனையும் உதாரணமாகக் அ | ஆ | | முப்பாடல் ஒன்று. பயந்தும் பயன்