பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பு சென் ஃயா 5?

தடி ச , வி

"லக்கானிடம் ரகசியத்தைப் பரிமாறிக் மு தலாளி, வேலைக்காரணுகி விடு கிருன், 'அ' .1 முதலாளி போல் மாறி, அவனை ஆ ைக்க ே தொடங்கி விடுகிருன். இது போட்டியில் ஆட்டக்காரர்களிடிம் * if i li i i i + i t ) is "o, நடந்து கொள்கின்ற நடுவரின் நிலை | அ ,ான் தலைமைப் பதவியை இழந்து தன் 1ா லும் இழிவாகவே நடித்தப் படுகின்ருர். மாறு த வரையிலும் யாரும் தலைவனே! | பல இழிஞளுகி விடுகின்ருன் ,

அ | வெற்றியும்

- ப J ல் அதிக உடல் பலம் உள்ளவர்களே ச பு தும் வெற்றி பெறுவதில்லை. விடா HHH | பு ി பயிற்சி செய்து திறனை வளர்த்துக் 1.கா., மரபலம் நிறைய உள்ளவர்களே வெற்றி பார்கள். உடல் பலம் உணவால் நிறைவது. ா உணர்வால் நிறைவது. =

== க1 i #- டி.11 விமை?

வலிமை எனப்படுவதை உடல் வலிமை, மின் வாம என்று கொள்ளலாம். இத்தகைய வலிமை ா க கிடைக்கும்? எப்படிப் பெறலாம் ? தேடிப் க வேண்டிய அவ சியமே இல்லை. உறியில் .ொனயை வைத்துக் கொண்டு ஊரெல்லாம் வாக்கு அலேயலாமோ? உண்மையான வலிமை,

տ: , ). 's