பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சு , கஃr கள் Ꮾ ?

| ப| ய ஸ் கள விளையாட்டு வீரரை, உலகம் அ அ , து 41 iறுக் கொள்ளும். - |

A .ெ ன் னும்

பiய அறுக்குப் பெருமை, யாராக இருந்தாலும் 4 யாயையும் எற்றுக் கொண்டு, தவறு செய்பவர் அA || பன் வித்து தன்னகத்தே ஏற்றுக் கொண்டு அ கா , ல் தான். விளையாட்டு வீரரும் * மண்' பழ ைெல் பொன்போல ஏற்றுக் கொண்டு 11. புகழப் படுவார்.

க , க. வையும்

க வருகே சென்று, கடலில் புரண்டு வரும் அwiய டத்தைக் கண்டு அதன் அழகில் மயங்கி | சிக் , ஒருவன். கடல் நீர் இவ்வளவு இருந்து எய பயன் உப்புக் கரிக்கிறதே என்று உமிழ்ந்து சி , வெறுக்கிருன் மற்ருெருவன். எந்தப் , l லும் இனிமையையும் எழிலையும் காண்ட அனேக வ| l க்கையை அனுபவிக்கிருன். விளையாட்டி து. of I 'lெ மாா?ன நிலையையே கூறி, ஒரு சிலர் கூெறு , தும் பழித்தும் கூறுகின்ருர்கள். அதிலுள்ள ாப்பைப் புரிந்து கொண்டு அனுபவிக்கத் தொடிங் 4 டி. அப்பொழுது தான் அவருக்கும் புரியும். அA ஆய்வதெப்போ’, ‘தலை முழுகுவதெப்போ காண்பதுபோல, அவர்தம் அறியாமை விலகுவது வப் பொழுது: ஆனந்தம் பெறுவது எப்பொழுது?