பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


輯 Arı i£ , * i i i, f 1| l,ஃா .."), ள் 6

சங் ஆயிரம் பூசல்களும் போர்களும் அரசியல் அ அ + . |WI) on sh bll லும் விளையாட்டு உலகம் ஆனந்த 排封排翡韦韩 ய பல கம் என்பதைத்தானே இரு நாடு *** அது கி. ச. βιιιιι 111, நடக்கின்ற போட்டியானது தி சப 'ொ வு றுத்தி மகிழ்விக்கின்றது o i -

|யே iv, 1, i1) லகம் விளையாட்டில் இன்னும் ஈடு வழிலான பாரதம், ஈடிணையற்ற பாரத சி+ அ அ , வ11 101 றிவிடும்! -

s 1, 4, ப 11 ம்- விளையாட்டு விழா

கடினமானது என்று காட்டுவதற்கு, கட்டிப் பாருங்கள். கல்யாணம் செய்து பகங்கள் என்று கூறுவார்கள். இந்த இரண்டு அரிய | வ் வள 51 கடினம் என்று, அதில் ஈடு . ருக்கும் பாடுபட்டிவர்களுக்கும் தான் ՈսլւI

| இரண்டையும் விட கடினமானது முன் ) . மு இருக்கிறது. அது தான் நாடகத்தை | ப்ெபர்' என்பது. ஒரு நாடிகத்தை வெற்றி து க் நடத்தி விட்டால், இரண்டு கல்யாணம் பணி வாரியதற்குச் சமம். நான்கு வீடுகள் கட்டியதற்கு Q)^чч வ1 பார்கள்! * -

, , , முன்றும் சேர்ந்தால் கூட கஷ்டத்திற்கு |ய ப. காது! எதற்கு ஒரு விளையாட்டு விழாவை | l lவதற்குத்தான். விளையாட்டு விழாவை வி. யிக மாக நடத்துகின்றவர்கள் வாழ்க்கைடி